Översikt över licensiering i för Microsoft Power Platform

I det här avsnittet finns detaljerad information om Power Apps och Power Automate-licensiering.

För information om:

Power Apps och Power Automate fristående planer

Fristående Power Apps och Microsoft Flow-planer ger användarna möjlighet att skapa och köra appar över datakällor som sträcker sig utanför Microsoft 365, t.ex. Salesforce, lokala och anpassade datakällor. I de här planerna ingår åtkomst till Dataverse för lagring och hantering av data. Mer information: Vad är Dataverse?

Mer information om prissättning och funktioner för fristående planer hittar du i Microsoft Power Apps och Power Automate-licensieringsguiden

Power Apps/Power Automate för Microsoft 365

Power Apps/Power Automate-funktioner som Microsoft 365 gör det möjligt för användare att utöka och anpassa Office-upplevelsen med Power Apps och Power Automate. Användare kan skapa program och flöden utifrån Microsoft 365-data. De här produktivitetsapparna kan också använda data utanför Microsoft 365 genom att ansluta till vanliga tjänster, t.ex. Box.com, Facebook och många andra med hjälp av standardanslutningar.

Här följer en kortfattad översikt över funktionerna som ingår i Power Apps för Microsoft 365-plan. Mer information om vilka Microsoft 365 planer som omfattar dessa funktioner finns i Microsoft Power Apps och Power Automate licensieringsguiden

Funktioner Power Apps för Microsoft 365
Skapa, köra och dela appar Ja
Kör arbetsyteappar i kontext av Microsoft 365 Ja
Ansluta till Microsoft 365-data Ja
Anslut till molntjänster med standardanslutningar Ja
Kör appar i en webbläsare eller Power Apps mobil för iOS och Android Ja
Kör arbetsyteappar offline Ja
Stöd för datapolicyer som upprättats av administratören för Microsoft 365 Ja
Komma åt lokala data eller använda Premium eller anpassade anslutningar -
Åtkomst till Microsoft Dataverse Ja (ser nästa avsnitt för mer information)

Dataverse-funktioner med Microsoft 365-licenser

Allt eftersom Dataverse fortsätter att växa använder Microsoft-appar som Microsoft Project Dataverse. För att kunna aktivera dessa Microsoft-program, läggs begränsade Dataverse- funktioner till för att välja Microsoft 365-licenser. Detta uppnås genom att lägga till en ny serviceplan med namnet "Dataverse" till Microsoft 365-licenserna. Om du vill visa den nya serviceplan i Microsoft 365 administrationscenter väljer du en användare, väljer fliken Licenser och appar och bläddrar sedan nedåt och visar avsnittet Appar.

Dataverse licens.

Funktioner som ingår

Dataverse-funktioner som krävs av andra Microsoft 365 för andra program visas som "Dataverse" tjänstplan i avsnittet i  Appar för  Microsoft 365 administrationscenter.

Detta nya tjänstabonnemang gör att Microsoft 365 appar för att utnyttja Dataverse som en plattform för att lagra applikationsdata och använda den underliggande affärslogiknivån som en del av att utöka appkapaciteten. Det här tillägget hjälper även dessa appar att använda Dataverse-instanser i standardmiljön. Men om du behöver skapa en Dataverse-instans inom produktions- eller miljöer i begränsat läge (som inte är standardmiljön) måste du fortfarande ha en premium Power Apps eller Power Automate-licens.

Dessa begränsade funktioner för Dataverse är endast tillgängliga via valda Microsoft 365 licenser och kan inte användas för att köra någon anpassad Power Apps appar eller Power Automate flöden, eller kör någon Power Virtual Agent-robotar, eller använd någon annan data som inte tillhör Microsoft 365 appar som drar fördel av dessa funktioner.

De här begränsade funktionerna är inte de vanligaste som ingår i alla Office-appar. De kan vara annorlunda beroende på Microsoft 365 programmen som använder funktionerna. I den fullständiga listan över olika begränsade funktioner bör kunderna hänvisa till tjänstebeskrivningen för de Microsoft 365 program som innehåller dessa Dataverse-planer. Dessa begränsade funktioner av Dataverse berättigar inte den licensierade användaren att köra fristående Power Apps eller Power Automate eller andra Microsoft Power Platform-appar som använder Dataverse.

Granska beskrivning av Microsoft Project Service för mer information om begränsad användning av Dataverse som levereras med Project.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de markerade Office-apparna där Dataverse-planer ingår?

För tillfället ingår Dataverse serviceplan för Project. Den här listan utvecklas i takt med att fler Office-appar utnyttjar Dataverse och Microsoft Power Platform.

Innebär detta tillägg Dataverse i Microsoft 365 innebär att kunderna inte behöver en Power Apps licens för att använda Dataverse?

Nej, funktionerna i Dataverse som inkluderas i de utvalda Microsoft 365-licenserna tillåter inte kunderna att skapa anpassade appar med Power Apps eller använda förstklassiga anslutningar med Power Automate. Möjligheterna som ingår i denna licens berättigar till Microsoft 365 appar för att använda Dataverse i syfte att förbättra basens kapacitet Microsoft 365 app där Dataverse inkluderas.

Om kunder inte kan använda Dataverse, varför visas detta i Microsoft 365 administrationscenter under licenstilldelningen erfarenhet?

Serviceplan för Dataverse visat sig ge synlighet för kunder som Dataverse används för att lagra och hantera kunddata relaterade till Microsoft 365 app som använder Dataverse. Dessutom kommunicerades alla kunder så att kunder kan förbereda sig för den här ändringen och uppdatera all intern utbildning eller användar dokumentation som kan behövas.

Vad är effekten om serviceplanen för Dataverse inaktiveras (avmarkeras)?

Dataverse funktion visas som  Common Data Service plan i avsnittet Appar för Microsoft 365 administrationscenter. Om du stänger av tjänstabonnemang inaktiveras funktionerna i Microsoft 365 för användare av en sådan licens. När den här funktionen är inaktiverad kan alla Office-appar som läser data från Dataverse inte läsas in för användaren.

När kan Office-licensierade användare synas i Dataverse?

Användare som har någon Microsoft Power Platform- eller Dynamics 365-licens synkroniseras alltid i Dataverse-miljöer. För Office-licenser där Dataverse serviceplaner ingår, synkroniseras användarna inte automatiskt i Dataverse förrän Office-appen öppnas av användaren. När detta inträffar kan användaren få åtkomst till Dataverse tabeller och rader utifrån de ytterligare säkerhetsroller och privilegier som administratören tilldelat användaren. Sådana användare, som bara har Office-licensen, tilldelar automatiskt andra säkerhetsroller eller privilegier som inte har privilegiet skaparroll i Standardmiljön. Av säkerhetsskäl bör administratören se till att säkerhetsroller och privilegier tilldelas utifrån de funktionella rollerna och behöver inte tilldelas automatiskt baserat på den användare som synkroniseras eller finns i Dataverse.

Kända problem

  • Om du är en befintlig kund och en användare med den här licensen som kommer direkt till Dataverse kan du få ett felmeddelande om att du inte är medlem i organisationen. Vi löser det här problemet under de kommande veckorna.
  • Vi synkroniserar för närvarande vissa av dessa licensierade Microsoft Dataverse-användare till alla Dataverse-miljöer. Vi håller på att behandla det just nu. För tillfället kan dessa användare inte öppna Power Apps för Microsoft 365 med den här licensen.

Developer Plan

Om du vill bygga kunskaper och lära dig mer om Power Apps, Power Automate och Dataverse, är Power Apps Developer-planen rätt plan för dig. Power Apps Developer-planen ger dig en kostnadsfri utvecklingsmiljö för personligt bruk, där du kan lära dig med de fullständiga funktionerna i Power Apps. Mer information: Power Apps Developer-plan.

Power Apps och Power Automate för Dynamics 365

Power Apps är plattformen för att anpassa och utöka program i Dynamics 365, t. ex Dynamics 365 Sales och Customer Service i förhållande till användningsrättigheterna.

Dynamics 365-program kan anpassas med Power Apps och Power Automate-funktioner.

Mer information: Licensieringsguide för Dynamics 365.

Se även

Förhandsversion: Abonnemang med löpande betalning

Anteckning

Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)

Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).