Översikt över licensiering i för Microsoft Power Platform

I det här avsnittet finns detaljerad information om Power Apps och Power Automate-licensiering.

För information om:

Power Apps och Power Automate fristående planer

Fristående Power Apps och Microsoft Flow-planer ger användarna möjlighet att skapa och köra appar över datakällor som sträcker sig utanför Microsoft 365, till exempel Salesforce och lokala datakällor samt gemensamma datakällor. I de här planerna ingår åtkomst till Dataverse för lagring och hantering av data. Mer information: Vad är Dataverse?

Mer information om prissättning och funktioner för fristående planer hittar du i Microsoft Power Apps och Power Automate-licensieringsguiden

Power Apps/Power Automate för Microsoft 365

Power Apps/Power Automate funktioner för Microsoft 365 kan du utöka och anpassa Office-upplevelsen med Power Apps och Power Automate. Användare kan skapa program och flöden utifrån Microsoft 365-data. Dessa produktivitetsappar kan också använda data utanför Microsoft 365 genom att ansluta till vanliga tjänster inklusive Box.com, Facebook och mycket mer med hjälp av standardanslutningsappar.

Här följer en kort översikt över funktionerna i Power Apps för Microsoft 365-plan. Mer information om vilka Microsoft 365-abonnemang som innehåller dessa funktionerna finns i Licensguiden för Microsoft Power Apps och Power Automate

Funktioner Power Apps för Microsoft 365
Skapa, köra och dela appar Ja
Kör arbetsyteappar i samband med Microsoft 365 Ja
Anslut till Microsoft 365-data Ja
Anslut till molntjänster med standardanslutningar Ja
Kör appar i en webbläsare eller Power Apps mobil för iOS och Android Ja
Kör arbetsyteappar offline Ja
Stödjer dataprinciper etablerade av Microsoft 365-administratören Ja
Komma åt lokala data eller använda Premium eller anpassade anslutningar -
Åtkomst till Microsoft Dataverse Ja (ser nästa avsnitt för mer information)

Dataverse-funktioner med Microsoft 365-licenser

Allt eftersom Dataverse fortsätter att växa använder Microsoft-appar som Microsoft Project Dataverse. Om du vill aktivera de här Microsoft-apparna läggs begränsade Dataverse-funktioner till för att välja Microsoft 365-licenser. Det åstadkommer du genom att lägga till en ny serviceplan med namnet "Dataverse" till Microsoft 365-licenser. Om du vill visa den nya serviceplanen i Microsoft 365 administratörscenter markerar du en användare, klickar på fliken licenser och appar och bläddrar nedåt och visar avsnittet appar.

Dataverse-licens

Funktioner som ingår

Dataverse-funktioner som krävs av andra Microsoft 365-appar visas som "Dataverse" serviceplan i avsnittet Appar i Microsoft 365 administrationscenter.

Med den här nya serviceplanen kan du välja Microsoft 365-appar för att utnyttja Dataverse som en plattform för lagring av appdata och använda den underliggande affärslogiknivån som en del av att utöka programfunktioner. Det här tillägget hjälper även dessa appar att använda Dataverse-instanser i standardmiljön. Men om du behöver skapa en Dataverse-instans inom produktions- eller miljöer i begränsat läge (som inte är standardmiljön) måste du fortfarande ha en premium Power Apps eller Power Automate-licens.

De här begränsade funktionerna i Dataverse är endast tillgängliga i utvalda Microsoft 365-licenser och kan inte användas för att köra anpassade Power Apps-appar eller Power Automate-flöden, eller köra någon motor för Power Virtual Agent-robotar eller använda andra data som inte tillhör Microsoft 365-apparna som utnyttjar dessa funktioner.

De här begränsade funktionerna är inte de vanligaste som ingår i alla Office-appar. De kan skilja sig från de Microsoft 365-appar som använder dessa funktioner. Om du vill ha en fullständig lista över begränsade funktioner bör du läsa tjänstbeskrivningen för de här Microsoft 365-apparna som innehåller de här Dataverse-planerna. Dessa begränsade funktioner av Dataverse berättigar inte den licensierade användaren att köra fristående Power Apps eller Power Automate eller andra Microsoft Power Platform-appar som använder Dataverse.

Granska beskrivning av Microsoft Project Service för mer information om begränsad användning av Dataverse som levereras med Project.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de markerade Office-apparna där Dataverse-planer ingår?

För tillfället ingår Dataverse serviceplan för Project. Den här listan utvecklas i takt med att fler Office-appar utnyttjar Dataverse och Microsoft Power Platform.

Innebär det här tillägget av Dataverse i Microsoft 365 att kunder inte behöver ha någon Power Apps-licens för att använda Dataverse?

Nej, funktionerna i Dataverse som ingår i utvalda Microsoft 365-licenser låter inte kunderna skapa anpassade appar med Power Apps eller använda premium-anslutningsprogram med Power Automate. De funktioner som ingår i licensensberättigande Microsoft 365-appar för att kunna använda Dataverse för att förbättra funktionerna i Microsoft 365-apparna där Dataverse ingår.

Om kunderna inte kan använda Dataverse, varför visas administrationscenter för Microsoft 365 under licenstilldelning?

Serviceplanen för Dataverse visas med information om kunder som Dataverse används för att lagra och hantera kunddata relaterade till det Microsoft 365-appar som använder Dataverse. Dessutom kommunicerades alla kunder så att kunder kan förbereda sig för den här ändringen och uppdatera all intern utbildning eller användar dokumentation som kan behövas.

Vad är effekten om serviceplanen för Dataverse inaktiveras (avmarkeras)?

Dataverse-funktionen visas som  Common Data Service-plan i avsnittet  Appar i administrationscenter för Microsoft 365. Om du inaktiverar serviceplanen blir de Microsoft 365-funktioner som inaktiveras för användarna av en sådan licens. När den här funktionen är inaktiverad kan alla Office-appar som läser data från Dataverse inte läsas in för användaren.

När kan Office-licensierade användare synas i Dataverse?

Användare som har någon Microsoft Power Platform- eller Dynamics 365-licens synkroniseras alltid i Dataverse-miljöer. För Office-licenser där Dataverse serviceplaner ingår, synkroniseras användarna inte automatiskt i Dataverse förrän Office-appen öppnas av användaren. När detta har inträffat kan användaren få åtkomst till Dataverse-entiteter och poster baserat på de ytterligare säkerhetsroller och privilegier som administratör tilldelats användaren. Sådana användare, som bara har Office-licensen, tilldelar automatiskt andra säkerhetsroller eller privilegier som inte har privilegiet skaparroll i Standardmiljön. Av säkerhetsskäl bör administratören se till att säkerhetsroller och privilegier tilldelas utifrån de funktionella rollerna och behöver inte tilldelas automatiskt baserat på den användare som synkroniseras eller finns i Dataverse.

Kända problem

  • Om du är en befintlig kund och en användare med den här licensen som kommer direkt till Dataverse kan du få ett felmeddelande om att du inte är medlem i organisationen. Vi löser det här problemet under de kommande veckorna.
  • Vi synkroniserar för närvarande vissa av dessa licensierade Microsoft Dataverse-användare till alla Dataverse-miljöer. Vi håller på att behandla det just nu. De här användarna kan för närvarande inte öppna Power Apps för Microsoft 365 med den här licensen.

Community-plan

Om du vill bygga kunskaper och få mer information om Power Apps, Power Automate och Dataverse är Power Apps community-planen rätt plan för dig. Med Power Apps community-planen får du kostnadsfri utvecklingsmiljö för enskilda användare som hjälper dig med alla funktioner i Power Appsi. Mer information: Power Apps community-plan.

Power Apps och Power Automate för Dynamics 365

Power Apps är plattformen för att anpassa och utöka program i Dynamics 365, t. ex Dynamics 365 Sales och Customer Service i förhållande till användningsrättigheterna.

Dynamics 365-program kan anpassas med Power Apps och Power Automate-funktioner.

Mer information: Licensieringsguide för Dynamics 365.