Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter

Du kan använda serversynkronisering för att synkronisera ditt e-postsystem med Dynamics 365 (online)-appar på servernivå. Du kan till exempel synkronisera modellstyrda appar i Dynamics 365, t.ex. Dynamics 365 Sales och Customer Service med Microsoft Exchange Online (värdbaserad e-postserver) eller Microsoft Exchange Server (lokalt). Om du synkroniserar modellstyrda appar i Dynamics 365 med Exchange Online eller Exchange Server, i tillägg till Outlook-e-post, du kan synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter i Outlook.

Du kan också använda serversynkronisering för att synkronisera modellstyrda appar i Dynamics 365 med en POP3-e-postserver för webbaserad e-post som Gmail eller Outlook.com. Om du synkroniserar e-post med en POP3-e-postserver kan du dock inte synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter.

Anteckning

Användning av krypteringsprogramvara (till exempel Vaultive) tillsammans med serversynkronisering stöds inte.

Om du använder SSI-synkronisering kan du inte visa S/MIME-krypterade meddelanden. Kryptera e-postmeddelanden med S/MIME kräver ett program för att använda ett S/MIME-kontrollen som serversynkronisering inte stöds. Mer information om S/MIME-kryptering finns i kryptera meddelanden med hjälp av S/MIME i Outlook Web App.

Synkroniseringsscenarier

Välj något av följande scenarier och konfigurera serversynkronisering för din organisation:

Se även

Serversynkronisering Felsöka serversynkronisering