Anslut från Microsoft PowerApps till Dynamics AXConnect from Microsoft PowerApps to Dynamics AX

Dynamics AX Online

Använd den här anslutningen för att enkelt skapa appar som läser, uppdaterar och tar bort data från dessa versioner av Dynamics AX:Use this connection to easily build apps that read, update, and delete data from these versions of Dynamics AX:

• Dynamics AX Update1 + snabbkorrigering-KB-artikel• Dynamics AX Update1 + hotfix-KB article

• Dynamics AX Update 2 och senare• Dynamics AX Update 2 and later

Information om hur du skapar en app finns i Skapa en app automatiskt eller Skapa en app från grunden.For information about how to create an app, see Generate an app automatically or Create an app from scratch. Den här artikeln skrevs för Excel, men samma principer gäller för Dynamics AX.These topics are written for Excel, but the same principles apply to Dynamics AX.

Information om hur du lägger till data från Dynamics AX i en befintlig app finns i Lägga till en dataanslutning.For information about how to add data from Dynamics AX to an existing app, see Add a data connection.

Se Lista över tillgängliga anslutningar och lär dig hur du hanterar anslutningar i PowerApps.See the list of available connections, and learn how to manage connections in PowerApps.

Nästa stegNext steps