Textegenskaper i PowerAppsText properties in PowerApps

ÖversiktOverview

Konfigurera texten som visas i en kontroll, i en knappbeskrivning, som ett tips när användaren skriver data och ange andra textrelaterade egenskaper.Configure the text that appears on a control, in a tooltip, as a hint when the user types data, and specify other text-related characteristics.

TextutseendeText appearance

Font – Namnet på den teckensnittfamilj i vilken texten visas.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – Textgrovleken i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Italic – Om texten i kontrollen är kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

Size – Teckenstorleken för texten som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – Om texten som visas i en kontroll är genomstruken.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Underline – Om texten som visas i en kontroll är understruken.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

TextplaceringText placement

Align – Placeringen av texten i förhållande till kontrollens vågräta centrum.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

LineHeight – Avståndet mellan, till exempel textrader eller listobjekt.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

VerticalAlign – Textens placering i en kontroll i relation till kontrollens lodräta centrum.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.