Skapa eller redigera appar i PowerApps Studio för webbenCreate or edit apps in PowerApps Studio for web

Skapa och redigera appar i PowerApps Studio för webben, som öppnas i ett webbläsarfönster på Windows eller andra plattformar.Create and edit apps in PowerApps Studio for web, which opens in a browser window on Windows or other platforms.

FörutsättningarPrerequisites

 • Registrera dig för PowerApps.Sign up for PowerApps.
 • Microsoft Edge, Google Chrome eller Internet Explorer 11 på en dator som kör Windows eller på en Mac.Microsoft Edge, Google Chrome, or Internet Explorer 11 on a computer that's running Windows or a Mac.

Öppna PowerApps Studio för webbenOpen PowerApps Studio for web

 1. Logga in på powerapps.com.Sign in to powerapps.com.
 2. Klicka eller tryck på Ny app i det nedre vänstra hörnet.In the lower-left corner, click or tap New app.

  Ny app i det vänstra navigeringsfältet

PowerApps Studio för webben öppnas i en ny flik i webbläsaren. Där kan du skapa och redigera appar på samma sätt som i PowerApps Studio för Windows.PowerApps Studio for web opens in a new tab in your browser, where you can create and edit apps in the same way as you can in PowerApps Studio for Windows.

Nästa stegNext steps

Kända begränsningarKnown limitations

 1. Skapa en anslutning.Create a connection.

  Om du vill skapa en anslutning till en datakälla som kräver tjänstautentisering måste du använda powerapps.com och sedan lägga till anslutningen till en app i PowerApps Studio för webben.To create a connection to a data source that requires service authentication, use powerapps.com, and then add the connection to an app in PowerApps Studio for web.

 2. Redigera och spara en app lokalt.Edit and save an app locally.

  Om du vill uppnå bästa resultat bör du använda PowerApps Studio för Windows och redigera och spara apparna lokalt.For best results, use PowerApps Studio for Windows to edit and save apps locally. Du kan inte spara ändringar i en lokal app i en webbläsare. Du måste spara en ny fil istället för att ersätta den fil som du öppnade.In a browser, you can't save changes to a local app, or you must save a new file instead of replacing the file that you opened.

 3. Använd signalfunktioner.Use signal functions.

  Funktionerna Acceleration och Kompass returnerar exakta värden i en publicerad app, men dessa funktioner returnerar noll värden om du skapar eller ändrar en app i en webbläsare.Acceleration and Compass functions return accurate values in a published app, but those functions return zero values as you create or modify an app in a browser.

 4. Exportera och importera data.Export and import data.

  Du kan exportera och importera data i en publicerad app, men inte när du skapar eller ändrar en app i en webbläsare.You can export and import data in a published app but not as you create or modify an app in a browser.

 5. Kopiera en kontroll mellan två sessioner.Copy a control across two sessions.

  Du kan inte kopiera kontroller mellan två olika sessioner i PowerApps Studio för webben.You can't copy controls from one session of PowerApps Studio for web to another session of PowerApps Studio for web.