Ta bort en anpassad entitetDelete a custom entity

Du kan ta bort anpassade entiteter men inte standardentiteter.You can delete custom entities, but you can't delete standard entities.

  1. Logga in på powerapps.com, expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entities i vänstra navigeringsfönstret.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Du kan filtrera listan över entiteter genom att skriva ett eller flera tecken i sökfältet ovanför listan.You can filter the list of entities by typing one or more characters in the search bar above the list.
  2. Tryck eller klicka på den entitet som du vill ta bort i listan över entiteter och tryck eller klicka sedan på papperskorgsikonen i det övre högra hörnet.In the list of entities, click or tap the entity to delete, and then click or tap the trash bin button in the upper-right corner.
  3. I dialogrutan som visas trycker du på Ta bort för att ta bort entiteten.In the dialog box that appears, click or tap Delete to delete the entity.

InformationNotes

  • När du tar bort en entitet, tar du bort både dess definition och alla data i entiteten.When you delete an entity, you delete both the entity definition and all data that the entity contains.
  • Du kan göra så att en app slutar fungera om du tar bort en entitet som används i appen.You might break an app if you delete an entity that is used in that app.
  • Om entitet A har uppslagsfält till entitet B, kan du behöva ta bort entitet B innan du kan ta bort entitet A.If entity A has lookup fields to entity B, you might have to delete entity B before you can delete entity A.