Funktionen Exit i PowerAppsExit function in PowerApps

Avslutar den app som körs.Exits the currently running app.

BeskrivningDescription

Funktionen Exit avslutar den app som för närvarande körs.The Exit function exits the currently running app. Användare returneras till listan över appar, där de kan välja en annan app att öppna.The user is returned to the list of apps, where they can select another app to open.

SyntaxSyntax

Exit()Exit()