Funktionen Shuffle i PowerAppsShuffle function in PowerApps

Sorterar slumpmässigt om poster i en tabell.Randomly reorders the records of a table.

BeskrivningDescription

Funktionen Shuffle sorterar om posterna i en tabell.The Shuffle function reorders the records of a table.

Shuffle returnerar en tabell som har samma kolumner och antal rader som argumentet.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

SyntaxSyntax

Shuffle( Table )Shuffle( Table )

  • Table – obligatoriskt.Table - Required. Tabell som ska blandas.Table to shuffle.

ExempelExample

Om du har lagrat information om spelkort i en samling med namnet Deck, returnerar den här formeln en kopia av den samlingen som har blivit slumpmässigt blandad.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Deck)Shuffle(Deck)