Komma igångGetting started

Förstå vad PowerApps är – dess programelement och relaterad teknik.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Titta på de olika sätt på vilka du kan skapa appar, och generera en app från en SharePoint-lista.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.