Hantera apparManaging apps

Dela appar med kollegor och andra och kontrollera vilken version av en app som används och delas.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Arbeta med container för appar, anslutningar och andra resurser.Work with containers for apps, connections, and other resources.