Utbildningskatalog för Power Apps

Hitta rätt onlineutbildning, personliga workshops och event för din roll som användare av Power Apps.

Företags- och tekniska beslutsfattare

Ska ni bestämma huruvida ni ska investera i ny teknik?

Utbildningskatalog för företags- och tekniska beslutsfattare

Komma igång

App skapad

Tenta

Apptillverkare

Är du intresserad av att snabbt skapa anpassade affärsappar utan att skriva kod?

Utbildningskatalog för apptillverkare

Komma igång

App skapad

Utvecklare

Behöver du skriva kod för att integrera med andra datakällor, utöka kärnsystemfunktionaliteten eller bygga ett komplext program?

Utbildningskatalog för utvecklare

Bygge

Utöka

Tenta

Administratörer

Behöver du hålla system och data flödande, etablerade och säkra dygnet runt?

Utbildningskatalog för administratörer

Funktionella konsulter

Är du en implementeringsexpert för en företagsdomän?

Utbildningskatalog för funktionell appkonsult

Kom igång

App skapad

Tenta

Lösningsarkitekter

Utformar du lösningar som uppfyller kundernas behov och budgetar?

Utbildningskatalog för lösningsarkitekt

Kom igång

Tenta