Vad är en lokal datagateway?

En lokal datagateway fungerar som en brygga med snabb och säker dataöverföring mellan lokala data (data som inte finns i molnet) och flera molntjänster från Microsoft. Dessa molntjänster omfattar apparna Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure Analysis Services och Azure Logic. Genom att använda en gateway kan organisationer förvara databaser och andra datakällor i sina lokala nätverk, men ändå använda dessa lokala data i molntjänster.

Så här fungerar gateway

Översikt över gateway

Mer information om hur gatewayen fungerar finns i Arkitektur för lokal datagateway.

Typer av gatewayer

Det finns två olika typer av gatewayer, var och en för olika scenarier:

  • Lokal datagateway: tillåter flera användare att ansluta till flera lokala datakällor. Du kan använda en lokal datagateway med alla tjänster som stöds, med en enskild gatewayinstallation. Den här gatewayen är väl lämpad för komplicerade scenarier där flera personer har åtkomst till flera olika datakällor.

  • Lokal datagateway (personligt läge) – en användare kan ansluta till källor och kan inte delas med andra. En lokal datagateway (personligt läge) kan endast användas med Power BI. Den här gatewayen är väl lämpad för scenarier där du är den enda personen som skapar rapporter och du inte behöver dela några datakällor med andra.

Använda en gateway

Det finns fyra huvudsakliga steg för att använda en gateway.

  1. Ladda ned och installera gatewayen på en lokal dator.
  2. Konfigurera gatewayen utifrån brandväggen och andra nätverkskrav.
  3. Lägg till gatewayadministratörer som också kan hantera och administrera andra nätverkskrav.
  4. Felsök gatewayen i händelse av fel.

Nästa steg