Använd affärslogik i Common Data Service

Definiera affärsregler för en entitet som gäller för alla entitetsformulär och på servernivån. Affärsregler som definierats för en entitet gäller både arbetsyteappar och modelldrivna appar om entiteten används i appen. Mer information: Skapa en affärsregel för en entitet

Anteckning

Om du vill skapa en affärsregel som gäller för ett formulär i en modelldriven app, se Skapa affärsregler för en modelldriven app.

Du kan också använda processerna för klassiska Common Data Service som är arbetsflöden och åtgärder. Mer information: Microsoft Flow: använda arbetsflödesprocesser och Microsoft Flow: översikt över åtgärder.

Se även

Tillämpa affärslogik i modelldrivna appar