Avancerade entiteter och licenser

Entiteter som innehåller följande logik för avancerade SSI-användare till en app eller flöde som använder dessa enheter måste ha en licens för PowerApps Plan 2 eller Microsoft Flow Plan 2:

 • Plugin-program för kod. Mer information: Utveckling av plugin-program

 • Arbetsflöden i realtid. Mer information finns i Arbetsflödesprocesser

  Viktigt

  Arbetsflöden som konverteras till ett arbetsflöde i realtid betraktas som realtid och synkrona. Arbetsflöden som körs i bakgrunden kan användas med rätt PowerApps-plan och kräver inte ytterligare licenser.

Om du vill veta om du har lagt till komplex affärslogik på entiteterna, granska listan över plugin-programpaket och arbetsflöden som konfigurerats i din miljö.

Avancerade entiteter som installeras med Dynamics 365

I följande tabell visas entiteter som innehåller komplex medföljande serverlogik som en del av en Dynamics 365-programinstallation. Den här listan är avsedd som vägledning. Listan med komplexa entiteter kan variera beroende på vilka Dynamics 365-program och versioner som installeras i den aktuella miljön.

Anteckning

Om du använder Common Data Service och inte har installerat ett Dynamics 365-program eller tredjepartslösning kommer din miljö inte att ha entiteter som innehåller komplex serverlogik.

 • Konto
 • Avtal
 • Bokningsdatum för avtal
 • Avtalsbokningsincident
 • Avtalsbokningsprodukt
 • Avtalsbokningstjänst
 • Serviceuppgift för avtalsbokning
 • Avtalets bokningskonfiguration
 • Avtalets fakturadatum
 • Avtalets fakturapost
 • Avtalets fakturakonfiguration
 • Avtalets understatus
 • Bokningsbar resurs
 • Bokning av bokningsbar resurs
 • Bokningsrubrik för bokningsbar resurs
 • Bokningsbar resurskategori
 • Association för bokningsbar resurskategori
 • Egenskap för bokningsbar resurs
 • Bokningsbar resursgrupp
 • Bokningsavisering
 • Bokningsaviseringsstatus
 • Bokningsstatus
 • Egenskap
 • Kompetenskrav (inaktuell)
 • Konkurrent
 • Kontaktperson
 • Kundtillgång
 • Delegering
 • Expense
 • Fältberäkning
 • Prislistepost för Field Service
 • Filtrera
 • Följ
 • Incidenttyp
 • Incidenttyppost
 • Incidenttyptjänst
 • Tjänstuppgift för incidenttyp
 • Integreringsjobb
 • Integrationsjobbdetalj
 • Lagerjustering
 • Lagerjusteringspost
 • Lageröverföring
 • Faktura
 • Fakturafrekvens
 • Fakturarad
 • Information om fakturarad
 • Journal
 • Journalrad
 • Lead
 • Anteckning
 • OData v4-datakälla
 • Affärsmöjlighet
 • affärsmöjlighetsrad
 • Information om affärsmöjlighetsrad
 • Order
 • Orderfaktureringspost
 • Orderfaktureringskonfiguration
 • Orderrad
 • Betalning
 • Betalningsinformation
 • Inläggskonfiguration
 • Regelkonfiguration för inlägg
 • Postnummer
 • Prislista
 • Prislisteobjekt
 • Produkt
 • Projekt
 • Projektgodkännande
 • Information om projektkontraktrad
 • Projektkontraktradens milstolpe
 • Resurskategori för projektkontraktrad
 • Transaktionskategori för projektkontraktrad
 • Projektparameter
 • Projektstadier
 • Användare av projektuppgiftens status
 • Registrering av projektteammedlem
 • Inköpsorder
 • Inköpsorderfaktura
 • Inköpsorderpost
 • Inköpsorderinleverans
 • Inleveransprodukt för inköpsorder
 • Inköpsorderns understatus
 • Objekt i kö
 • Offert
 • Offertbokningsincident
 • Offertbokningspost
 • Offertbokningstjänst
 • Offertbokningstjänstuppgift
 • Offertbokningskonfiguration
 • Offertfaktureringspost
 • Offertfaktureringskonfiguration
 • Offertrad
 • Information om offertrad
 • Milstolpe för offertrad
 • Resurskategori för offertrad
 • Transaktionskategori för offertrad
 • Prislista för offertprojekt
 • Omdömesmodell
 • Prissättningsvärde
 • Kravegenskap
 • Resurskategori för krav
 • Resursinställning för krav
 • Kravstatus
 • Resursbegäran
 • Resurskrav
 • Information om resurskrav
 • RMA
 • RMA-produkt
 • RMA-inleverans
 • RMA-inleveransprodukt
 • RMA-understatus
 • Rollkompetenskrav
 • Pris för roll
 • RTV
 • RTV-produkt
 • RTV-understatus
 • Momskod
 • Momskoddetalj
 • Tidspost
 • Tidsgrupp
 • Tidgruppsinformation
 • Ledighetsbegäran
 • Pris för transaktionskategori
 • Användare
 • Vy
 • Väggvy
 • Lager
 • Arbetsorder
 • Arbetsorderincident
 • Arbetsorderpost
 • Arbetsordertjänst
 • Tjänstuppgift för arbetsorder
 • Understatus för arbetsorder
 • Arbetsmall

Licensiering

Mer information om PowerApps och Dynamics 365-licenser finns på sidan licensieringsöversikt.