Försäljningsöversikt

Fält definierar fälten de enskilda dataobjekt som kan användas för att lagra information i en entitet. Skapa nya fält om du vill fånga in data när befintliga standardentiteter inte innehåller fält som uppfyller dina krav. När du har skapat ett nytt fält ska du se till att ta med dem i lämpliga formulär och vyer för entiteten så att de är tillgängliga i din app.

Se även

Typer av fält