Översikt över entitetsrelationer

Entitetsrelationer definierar de olika sätt som entitetsposter kan associeras med poster från andra entiteter eller samma entitet. Det finns två typer av entitetsrelationer.

  • 1:N-relationer. I 1:N-entitetsrelationer kan många refererande (relaterade) entitetsposter associeras med en enskild refererande (primär) entitetspost. Den refererande posten kallas ibland för ”överordnad” och poster i den refererande entiteten kallas ”underordnad”. En N:1-relation är bara den underordnades perspektiv av 1:N-relationer.
  • N:N-relationer. I en N:N-entitetsrelation kan många entitetsposter associeras med många andra entitetsposter. Relaterade poster som använder en N:N-relation anses finnas på samma nivå och relationen är ömsesidig.

Se även

Skapa en relation mellan entiteter
Skapa många till många-entitetsrelationer i Common Data Service för appar med PowerApps-portalen