Lägga till och öppna en app i Microsoft TeamsAdd and open an app in Microsoft Teams

Lägg till en app i Microsoft Teams-kanalen så att alla som appen delas med kan öppna den från kanalen.Add an app to a Microsoft Teams channel so that anybody with whom the app was shared can open it from within that channel. Du kan lägga till valfri app som du har skapat eller som du har behörighet att använda eller redigera, och du kan lägga till och öppna appen från en webbläsare eller skrivbordsappen för Microsoft Teams.You can add any app that you built or for which you have Can use or Can edit permissions, and you can both add and open the app from a browser or the desktop app for Microsoft Teams.

Lägga till en appAdd an app

 1. Dela appen med andra medlemmar i teamet.Share the app with other members of the team.
 2. Välj ett team och en kanal för teamet i Microsoft Teams.In Microsoft Teams, select a team and a channel for that team.

 3. Klicka eller tryck på + för att lägga till en flik.Click or tap + to add a tab.

 4. Klicka eller tryck på PowerApps i dialogrutan Lägg till en flik.In the Add a tab dialog box, click or tap PowerApps.

 5. Klicka eller tryck på den app som du vill lägga till.Click or tap the app that you want to add.

  Anteckning

  Du kan söka efter en app efter namn, författare eller miljö.You can search for an app by name, author, or environment.

 6. Klicka eller tryck på knappen Spara.Click or tap the Save button.

  Appen är nu tillgänglig för användning i kanalen.The app is now available to use in the channel.

Öppna en appOpen an app

 1. I Microsoft Teams väljer du det team och den kanal som innehåller appen.In Microsoft Teams, select the team and the channel that contains the app.

 2. Klicka eller tryck på fliken med namnet för appen.Click or tap the tab that's named for the app.

  Appen öppnas i kanalen.The app opens in the channel.

Kända problemKnown issues

I skrivbordsappen för Microsoft Teams:In the desktop app for Microsoft Teams:

 • Appar måste läsa in innehåll, till exempel bilder och PDF-filer, via en säker anslutning (https).Apps must load content such as images and .pdf files over a secure (https) connection.
 • Alla sensorer, t.ex. acceleration, kompass och plats, stöds inte.Not all sensors, such as Acceleration, Compass, and Location, are supported.
 • Endast dessa ljudformat stöds: AAC, H264, OGG Vorbis och WAV.Only these audio formats are supported: AAC, H264, OGG Vorbis, and WAV.