Lägg till en app i Microsoft TeamsAdd an app to Microsoft Teams

Microsoft Teams är en chattbaserad samarbetsplattform som använder sig av Office 365-tekniker.Microsoft Teams is a chat-based collaboration platform built on Office 365 technologies. Du kan anpassa Teams-upplevelsen genom att lägga till en PowerApps-app för arbetsytor i dina kanaler i Teams.You can customize the Teams experience by adding PowerApps canvas apps to your channels in Teams. I det här ämnet får du lära dig att lägga till exempelappen Product Showcase i en Teams-kanal och öppna appen från kanalen.In this topic, you learn how to add the Product Showcase sample app to a Teams channel, and then open the app from that channel.

App som är inbäddad i Microsoft Teams

Om du inte har registrerat dig för PowerApps kan du registrera dig kostnadsfritt innan du börjar.If you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you begin.

FörutsättningarPrerequisites

Om du vill följa med i det här ämnet så behöver du en Office 365-prenumeration och en kanal i Teams.To follow this procedure, you need an Office 365 subscription and a channel in Teams.

Logga in på PowerAppsSign in to PowerApps

Logga in på PowerApps på https://web.powerapps.com.Sign into PowerApps at https://web.powerapps.com.

Lägga till en appAdd an app

 1. Välj en grupp och en kanal för teamet i Microsoft Teams.In Microsoft Teams, select a team, and a channel under that team. I det här exemplet är det kanalen Allmänt under gruppen Affärsutveckling.In this example, it's the General channel under the Business Development team.

 2. Välj + för att lägga till en flik.Choose + to add a tab.

 3. Välj PowerApps i dialogrutan Lägg till en flik.In the Add a tab dialog box, choose PowerApps.

 4. Välj Exempelappar > Product Showcase > Spara.Choose Sample apps > Product Showcase > Save.

  Appen är nu tillgänglig för användning i kanalen.The app is now available to use in the channel.

Anteckning

Du måste dela dina egna appar innan du lägger till dem i Teams (exempelappar delas som standard).You must share your own apps before you add them to Teams (sample apps are shared by default).

Öppna en appOpen an app

 1. I Microsoft Teams väljer du den grupp och den kanal som innehåller appen.In Microsoft Teams, choose the team and the channel that contains the app.

 2. Välj fliken Product Showcase.Choose the Product Showcase tab.

  Appen öppnas i kanalen.The app opens in the channel.

Kända problemKnown issues

I skrivbordsappen för Microsoft Teams:In the desktop app for Microsoft Teams:

 • Appar måste läsa in innehåll, till exempel bilder och PDF-filer, via en säker anslutning (https).Apps must load content such as images and .pdf files over a secure (https) connection.
 • Alla sensorer, t.ex. acceleration, kompass och plats, stöds inte.Not all sensors, such as Acceleration, Compass, and Location, are supported.
 • Endast dessa ljud format stöds: AAC, H264,, OGG Vorbis och WAV.Only these audio formats are supported: AAC, H264, OGG Vorbis, and WAV.

Rensa resurserClean up resources

Om du vill ta bort appen från kanalen väljer du fliken Product Showcase > Ta bort.To remove the app from the channel, choose the Product Showcase tab > Remove.

Nästa stegNext steps

I det här ämnet lade du till exempelappen Product Showcase i en Teams-kanal och öppnade sedan appen från kanalen.In this topic, you added the Product Showcase sample app to a Teams channel, and then opened the app from that channel. Mer information om PowerApps finns i PowerApps självstudier.To learn more about PowerApps, continue to the PowerApps tutorials.