Nyheter i PowerAppsWhat's new in PowerApps

I det här avsnittet kan du läsa om de nya funktioner som nyligen har släpps, nya funktioner som kommer att släppas under de kommande månaderna och kända begränsningar.This topic provides resources where you can learn about the new features that have recently released, new features that will be releasing over the next few months, and known limitations.

VeckoutgåvorWeekly releases

Information om nya funktioner, korrigeringar och förbättringar som släppts de senaste veckorna finns i Versioner för Microsoft PowerApps.For information about the new features, fixes, and improvements released in the past few weeks, see Released versions for Microsoft PowerApps.

Om du vill veta mer om hur du bläddrar du informationen i varje vecka viktig information finns i det här blogginlägget.To know more about how to browse information in the weekly release notes, read this blog post.

Anteckning

Versioner distribueras under flera dagar.Releases are rolled out over several days. Nya eller uppdaterade funktioner kanske inte visas omedelbart.New or updated functionality might not appear immediately.

Versions planRelease plan

Information om nya funktioner som kommer att släppas under de kommande månaderna som du kan använda för planering finns i:For information about new features releasing over the next few months that you can use for planning, see:

Kända begränsningarKnown limitations

Information om kända begränsningar finns i Common issues and resolutions (Vanliga problem och lösningar).For information about known limitations, see Common issues and resolutions.