Översikt över Azure PowerShell Service Management-modulenOverview of the Azure PowerShell Service Management module

Azure Service Management är den klassiska distributionsmodellen.Azure Service Management is the classic deployment model. Den här modulen låter dig arbeta med klassiska Azure-distributioner som inte har konverterats till Azure Resource Manager.This module allows you to work with you classic Azure deployments that have not been converted to Azure Resource Manager. Alla nya distributioner bör använda Azure Resource Manager-metoderna.Any new deployments should use the Azure Resource Manager methods. Om du vill använda cmdletarna måste du installera och konfigurera Azure PowerShell för att ansluta det till ditt konto.To use the cmdlets, you need to install and configure Azure PowerShell to connect it to your account. Mer information finns i Installera och konfigurera Azure PowerShell.For more information, see Install and configure Azure PowerShell.