Självstudie om SelectStr

Det här avsnittet innehåller en själv studie kurs om hur du skapar Select-Str-cmdlet, som liknar den Select-String -cmdlet som tillhandahålls av Windows PowerShell. Den här självstudien innehåller fragment med kod som illustrerar hur cmdlets implementeras och en förklaring av koden.

Avsnitt i den här självstudien

Skapa en-cmdlet för att få åtkomst till ett data lager I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en-cmdlet som väljer strängar som finns i en fil eller ett objekt.

Se även

Skapa en cmdlet för att komma åt ett datalager

Windows PowerShell SDK