CustomControl-element för View

Definierar ett anpassat kontrollformat för vyn.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • CustomControl-element

Syntax

<CustomControl>
  <CustomEntries>...</CustomEntries>
</CustomControl>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade CustomControl element. Du måste ange ett under element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
CustomEntries-element för CustomControl för View Obligatoriskt element.

Innehåller definitionerna av den anpassade kontrollvyn.

Överordnade element

Element Beskrivning
Visa element Definierar en vy som används för att visa ett eller flera .NET-objekt.

Kommentarer

I de flesta fall krävs bara en definition för varje kontrollvy, men du kan ange flera definitioner om du vill använda samma vy för att visa olika .NET-objekt. I dessa fall kan du ange en separat definition för varje objekt eller uppsättning objekt.

Se även

CustomEntries-element för CustomControl för View

Visa element

Skriva en PowerShell-formateringsfil