TypeName-element för EntrySelectedBy för TableControl (format)

Anger en .NET-typ som använder den här posten i vyn tabell. Det finns ingen gräns för antalet typer som kan anges för en tabell post.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View-element (format) TableControl-element (format) TableRowEntries-element (format) TableRowEntry element (format) EntrySelectedBy element (format) element för EntrySelectedBy för TableRowEntry (format)

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och TypeName elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element (format) Definierar de .NET-typer som använder den här posten eller det villkor som måste finnas för att den här posten ska kunna användas.

Textvärde

Ange namnet på .NET-typen.

Kommentarer

Varje List post måste ha minst ett typ namn, en urvals uppsättning eller ett urvals villkor definierat.

Mer information om komponenterna i en tabellvy finns i skapa en tabellvy.

Se även

Skapa en tabellvy

EntrySelectedBy-element (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil