Windows PowerShell-hjälp skrivsWriting Windows PowerShell Help

Det här dokumentet är avsett för alla som skriver hjälp innehåll för PowerShell-cmdletar, providers och konceptuella ämnen som kan visas på kommando raden med hjälp av Get-Help cmdleten.This document is written for anyone writing Help content for PowerShell cmdlets, providers, and conceptual About topics that can be viewed at the command line using the Get-Help cmdlet.

Cmdlet-hjälpCmdlet Help

Hjälp om ProviderProvider Help

Om hjälpAbout Help

PSMAML-schemaPSMAML Schema

Windows PowerShell använder PSMAML-schemat för att definiera elementen i XML-filerna för cmdlet-och Provider-hjälpfiler.Windows PowerShell uses the PSMAML schema to define the elements of the XML files for cmdlet and provider Help files.

Se ävenSee Also