GetProc01 – kodexempel

Här är kod exemplen för GetProc01-exempel-cmdleten. Det här är det grundläggande Get-Process cmdlet-exemplet som beskrivs i skapa din första cmdlet. En Get-Process cmdlet är utformad för att hämta information om alla processer som körs på den lokala datorn.

Fullständig exempel kod finns i följande avsnitt.

Språk Ämne
C# GetProc01 (C#) – kodexempel
VB.NET GetProc01 (VB.NET) – kodexempel

Se även

Programmeringsguide för Windows PowerShell

Windows PowerShell SDK