Regel profil för ScriptAnalyzer för gallerietScriptAnalyzer rule profile for Gallery

För att säkerställa kvaliteten på paket som publiceras till PowerShell-galleriet, kör vi PSScriptAnalyzer -regler för att avgöra om det finns några överträdelser i de skript som skickas.To ensure the quality of packages published to PowerShell Gallery, we run PSScriptAnalyzer rules to determine if there are any violations in the scripts submitted.

Du hittar listan över regler som vi kör på ScriptAnalyzer GitHub- sidan.You can find the list of rules we are running on ScriptAnalyzer GitHub page. Om du har problem med reglerna som vi kör kontaktar du PowerShell-galleriet administratörer eller öppnar ett problem för ScriptAnalyzer.If you have any concerns regarding the rules we are running, please contact PowerShell Gallery Administrators, or open an issue for ScriptAnalyzer.

ScriptAnalyzer-resultat visas på varje enskilt paket sida i galleriet i den kommande versionen.ScriptAnalyzer results will be displayed on each individual package page in Gallery in the coming release. Vi uppmuntrar paket ägare att kontrol lera sina paket för att se till att det inte finns några allvarliga fel i publicerade paket.We encourage package owners to check their packages to make sure there are no severe errors in published packages.