Dokumentation för Azure Mobile Apps

Lär dig hur du använder Mobile Apps i Azure App Service för att bygga och hantera interna iOS-, Android-, Windows- eller plattformsoberoende appar med hjälp av Xamarin eller Cordova.