Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Anteckning

Informationen som ges här är för versioner av Dynamics 365 innan Dynamics 365 (online) version 9.0. För den senaste dokumentationen, se Inställning av serversynkronisering av e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter och uppgifter.

Du kan använda serversynkronisering för att synkronisera ditt e-postsystem med Microsoft Dynamics 365 på servernivå. Du kan till exempel synkronisera Microsoft Dynamics 365 (online) med Microsoft Exchange Online (värdbaserad e-postserver) eller Microsoft Exchange Server (lokal). Om du synkroniserar Microsoft Dynamics 365 med Exchange Online eller Exchange Server, i tillägg till Outlook-e-post, du kan synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter i Outlook.

Du kan också använda serversynkronisering för att synkronisera Microsoft Dynamics 365 med en POP3-e-postserver för webbaserad e-post som Gmail eller Outlook.com. Om du synkroniserar e-post med en POP3-e-postserver kan du dock inte synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter.

Viktigt

Användning av krypteringsprogramvara (till exempel Vaultive) tillsammans med serversynkronisering stöds inte.

Synkroniseringsscenarier

Välj något av följande scenarier och konfigurera serversynkronisering för din organisation:

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright