Felsökning och övervakning av serversynkronisering

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Den här sidan är din källa för problem och lösningar för felsökning av serversynkronisering. Kontrollera igen för uppdaterad information allt eftersom problem upptäcks och lösningar registreras.

Instrumentpanelen Prestanda för serversynkronisering

Du kan använda instrumentpanelen Prestanda för serversynkronisering för att ta en snabb titt på hälsan hos postlådor med serversynkronisering.

Gå till en instrumentpanel, klicka på Välj Drop-down button bredvid instrumentpanelens namn och klicka sedan på Prestanda för serversynkronisering.

Instrumentpanel för prestanda för serversynkronisering

Den här instrumentpanelen består av flera diagram där varje ger insyn i organisationens prestanda för serversynkronisering.

Klicka på ett nummer i listan med postlådor som konfigurerats för serversynkronisering för att hämta statusen för en viss postlåda.

Click on the maiboxes listed for more info.

Klicka på rutnätsikonen i varje diagram om du vill visa de poster som använts för att skapa diagrammet.

Click to view records used to create chart

Vanliga varningar och rekommenderade lösningar

Postlådan har inaktiverats för synkronisering

Meddelande: Postlådan har inaktiverats för synkronisering av avtalade tider, kontaktpersoner och uppgifter för postlådan eftersom ett fel inträffade när en säker anslutning upprättades till Microsoft Exchange Server. Ägaren till e-postserverprofilen har underrättats.

Lösning: http://support.microsoft.com/kb/2993502

Ett fel uppstod när en säker anslutning upprättades

Meddelande: E-post kan inte hämtas från postlådan eftersom ett fel inträffade när en säker anslutning till e-postservern skulle etableras. Postlådan har inaktiverats för att ta emot e-post och ägaren till e-postserverprofilen har underrättats.

Lösning: http://support.microsoft.com/kb/2993502

E-postmeddelandet har statusen "Sändning väntar"

Om du skapar ett e-postmeddelande i Dynamics 365 och klickar på knappen Skicka kommer meddelandet inte att skickas om e-postintegrering har konfigurerats och aktiverats för att skicka e-post från korrekt Dynamics 365.

Bekräfta att användaren som skickade mailet har aktiverats för att skicka e-post.

 1. Klicka på Inställningar och sedan på E-postkonfiguration.

 2. Klicka på Ppostlådor och ändra sedan vyn till Aktiva postlådor.

 3. Klicka på Dynamics 365-posten för postlådan för den användare som skickade e-postmeddelandet och klicka sedan på knappen Redigera.

 4. Kontrollera att användaren är korrekt konfigurerad och aktiverad för att skicka e-post:

E-postadressen måste godkännas av Office 365-administratören

Meddelande: E-post kan inte skickas/tas emot eftersom e-postadressen för postlådan <användarnamn> kräver ett godkännande av en administratör för Office 365. Postlådan har inaktiverats för att skicka/ta emot e-post och ägaren till e-postserverprofilen Microsoft Exchange Online har underrättats.

Orsak:

Det här felet uppstår om en användare har konfigurerats för att använda e-postserverprofilen Microsoft Exchange Online men deras e-postadress inte har godkänts av en Office 365-administratör. En användare med rollen global administratör i Office 365 behöver godkänna e-postadressen för varje användare som använder e-postserverprofilen Microsoft Exchange Online.Microsoft Exchange Online-profilen använder server till server-autentisering mellan Microsoft Dynamics 365 (online) och Exchange Online. Den här autentiseringen är beroende av ett förtroende mellan Dynamics 365 (online) och Exchange Online. Genom att verifiera e-postadressen i Dynamics 365 som en global administratör för Office 365 kommer Dynamics 365 (online) att kunna skicka och ta emot e-post för den användaren utan att behöva ange alla autentiseringsuppgifter för e-post inom Dynamics 365.

Lösning:

Så här godkänner du en eller flera postlådor:

 1. Logga in på Dynamics 365 (online) som användare med rollen global administratör i Office 365.

 2. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration.

 3. Klicka på Postlådor.

 4. Välj Aktiva postlådor eller utför en Avancerad sökning för att identifiera en lista över postlådor som ska uppdateras.

 5. Markera listan med postlådor som du vill godkänna och klicka sedan på Godkänn e-post.

 6. Klicka på OK för att godkänna e-postadresser.

 7. Klicka på Testa och aktivera postlådor för att pröva e-postbearbetning på nytt för aktiverade postlådor.

E-postadresser måste godkännas

Meddelande: En eller flera postlådor har inaktiverats för Skicka/ta emot e-post eftersom deras e-postadresser inte har godkänts. Godkänn e-postadresserna och aktivera sedan postlådorna för att skicka/ta emot e-post." eller "e-post kan inte tas emot för postlådan <namn på postlåda> eftersom e-postadressen för postlåda <namn på postlåda> inte är godkänd och postlådan har inaktiverats. Ägaren av den associerade e-postserverprofilen <Profilnamn för e-postserver> har meddelats.

Lösning:

Postlådor måste godkännas innan e-postmeddelandet kommer att behandlas. Så här godkänner du postlådor:

 1. Logga in på Dynamics 365 (online) som användare med rollen global administratör i Office 365.

 2. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration.

 3. Klicka på Postlådor.

 4. Välj Aktiva postlådor eller utför en Avancerad sökning för att identifiera en lista över postlådor som ska uppdateras.

 5. Markera listan med postlådor som du vill godkänna och klicka sedan på Godkänn e-post.

 6. Klicka på OK för att godkänna e-postadresser.

 7. Klicka på Testa och aktivera postlådor för att pröva e-postbearbetning på nytt för aktiverade postlådor.

Anteckning

Du kan ta bort kravet på godkännande av postlådor med: Inställningar > Administration > Systeminställningar > E-post-fliken. Avmarkera Bearbeta endast e-post för godkända användare och Bearbeta endast e-post för godkända köer och klicka på OK. Om du använder Microsoft Exchange Online-profilen måste e-postadresser fortfarande godkännas av en Office 365 global administratör.

Postlådans placering kunde inte fastställas

Meddelande: Det gick inte att avgöra postlådans plats vid skicka/ta emot för e-postmeddelande <Meddelandets ämne>. Postlådan <Postlådans namn> har inaktiverats för att skicka/ta emot e-post och ägaren till den associerade e-postserverprofilen <Namnet på e-postserverprofilen> har underrättats.

Lösning: Du kommer att se detta meddelande om din e-postserverprofil (Inställningar > Konfiguration för e-post > E-postserverprofiler) är konfigurerad för att använda alternativet Automatiskt upptäcka serverplats men automatiskt upptäckt inte kan identifiera platsen för din postlåda. Om detta inträffar, kontrollera med din Exchange-administratör och kontrollera att nätverket är konfigurerat för automatisk upptäckt. Du kan uppdatera e-postserverprofilen och klicka på Nej för Identifiera serverplats automatiskt. Ange Exchange-webbtjänst-URL:en för din Exchange-distribution. Exempel: https://ExchangeServerName/EWS/Exchange.asmx.

Referenserna är felaktiga eller har inte tillräcklig behörighet

Meddelande: E-post kan inte skickas/tas emot eftersom de referenser som angetts i associerad e-postserverprofil är felaktiga eller inte har tillräcklig behörighet för Skicka/ta emot e-post. Postlådan <Postlådans namn> har inaktiverats för att skicka/ta emot e-post och ägaren till e-postserverprofilen <Namnet på e-postserverprofilen> har underrättats.

Lösning:

Det här felet kan uppstå om felaktiga referenser ges eller om det användarkonto som anges för att komma åt postlådan inte har tillräcklig behörighet till postlådan. Kontrollera referenser och behörigheter för postlådan. Om du anger autentiseringsuppgifter inom en e-postserverprofil, kontrollera att användaren har behörigheter för personifiering och postlådeåtkomst till varje associerad postlåda.

Mer information om hur du konfigurerar Exchange-personifiering och beviljar åtkomst till postlådor finns i:

Avtalade tider kan inte synkroniseras

Meddelande: Avtalade tider kan inte synkroniseras eftersom fältet Organisatör inte finns.

Orsak: Fältet Organisatör är obligatoriskt för att avtalade tider ska synkroniseras. Som standard är det här fältet inte inkluderat i formuläret för avtalad tid.

Lösning:

Så här lägger du till fältet Organisatör i formuläret för avtalad tid:

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet

 2. Under Komponenter utökar du först Entiteter > Avtalad tid och klickar sedan på Formulär.

 3. Klicka på Avtalad tid och dra sedan fältet Organisatör till formuläret.

 4. Klicka på Spara > Publicera.

Avtalade tider, kontaktpersoner och uppgifter kan inte synkroniseras.

Meddelande: Avtalade tider, kontakter och uppgifter kan inte synkroniseras eftersom e-postadressen för postlådan <Namn på postlåda> är konfigurerad med en annan Microsoft Dynamics 365-organisation. Bästa praxis är att skriva över konfigurationen när du testar och aktivera postlådan i din primära organisation. Ändra även synkroniseringsmetoden för postlådan i den icke-primära organisationen till ingen.

Lösning:

Om du vill ändra den primära synkroniseringsorganisationen och skriva över inställningen som lagras i Exchange, klicka på Inställningar > E-postkonfiguration > Postlåda > öppna en postlåda > Testa och aktivera postlåda > välj Synkronisera objekt med Exchange endast från den här Dynamics 365-organisationen, även om Exchange är inställt för synkronisering med en annan organisation. Detta gör att serversynkronisering fungerar för denna Dynamics 365-instans, men den andra instansen fungerar inte längre för att synkronisera den postlådan via serversynkronisering. Ändra synkroniseringsmetoden för avtalade tider, kontakter och uppgifter genom att klicka på Inställningar > E-postkonfiguration > Postlåda > öppna en postlåda > välj Ingen för Avtalade tider, kontakter och uppgifter.

För mer information se: När kan jag vilja använda den här kryssrutan?

Kan inte ange användarnamn och lösenord

Meddelande: Du kan inte ange användarnamn och lösenord i den här e-postserverprofilen och dess associerade postlådor eftersom Microsoft Dynamics 365-servern kräver att ett säkert läge (SSL) används (TLS/SSL) för att ange autentiseringsuppgifter. Använd ett annat läge för autentisering eller kontakta Microsoft Dynamics 365-serveradministratören om du vill kunna ange autentiseringsuppgifter i en osäker kanal.

Orsak:

Av säkerhetsskäl tillåter inte Microsoft Dynamics 365 att du sparar dina autentiseringsuppgifter för e-post i Dynamics 365 om URL-adressen inte är konfigurerad för TLS/SSL (HTTPS).Microsoft Dynamics 365 tillåter dessutom inte anslutning till en e-postserver som inte använder TLS/SSL.

Viktigt

Du kan bara inaktivera detta krav i en lokal Dynamics 365-installation.

Lösning:

Följande Windows PowerShell-kommandon kan användas för registrering av uppgifter via HTTP och för att ansluta till en icke-TLS/SSL-e-postserver:

Tillåta autentiseringsuppgifter via HTTP

 1. Öppna ett PowerShell-kommandofönster.

 2. Lägg till Microsoft Dynamics 365PowerShell-snapin-modulen:

  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
  
 3. Ange följande:

  $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)$setting = get-crmsetting customcodesettings
  $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
  $configEntity.LogicalName="Deployment"
  $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
  Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
  
  $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("ECAllowNonSSLEmail",1)
  $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
  $configEntity.LogicalName="Deployment"
  $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
  $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
  Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
  

Anteckning

Innan du kan spara en URL som använder HTTP måste du uppdatera Använd SSL-inställningarna för inkommande och utgående anslutningar (Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > E-postserverprofiler. Välj en profil, expandera Avancerat, och ställ in Använd SSL för anslutning av inkommande/utgående till Nej).

Potentiella problem och lösningar

E-post kan inte skickas eller tas emot när synkronisering med servern konfigureras med Gmail

Om Microsoft Dynamics 365 är konfigurerad för att använda SSI-synkronisering med Gmail, kan du stöta på något av följande fel:

 • E-post kan inte tas emot för postlådan <postlådans namn>. Kontrollera att de autentiseringsuppgifter som angetts i din postlåda är korrekta och att de har tillräcklig behörighet för att ta emot e-post. Aktivera sedan postlådan för bearbetning av e-post.

 • Ett okänt fel uppstod när du skickar e-postmeddelandet "Testmeddelande". Postlådan <namn på postlåda> synkroniserade inte. Ägaren av den associerade e-postserverprofilen <Profilnamn för e-postserver> har meddelats.

Mer information finns i denna KB-artikel.

Använda Dynamics 365 (online med )Exchange Online

Observera följande om ditt företag använder Exchange Online med Dynamics 365 (online):

Dynamics 365 (online) stöder serversynkronisering med Exchange Online i samma innehavare med server till server-autentisering. Andra autentiseringsmetoder eller inställningar rekommenderas eller stöds inte. Det kan vara:

 • Använda autentiseringsuppgifter som anges av en användare eller en kö

 • Använda autentiseringsuppgifter som anges i e-postserverprofilen

 • Använda personifiering

 • Ställa in Identifiera serverplats automatiskt på Nej

 • Använda en annan e-postserverprofil än Exchange Online

 • Använda andra nätverksportar än standarden

Det finns inte stöd för att ansluta Dynamics 365 (online) till Exchange Online i en annan innehavare.

Postlådeleveranser är ofta inaktiverade

Postlådeleveransfel klassificeras enligt följande:

 1. Ett permanent fel (till exempel 401 Ej behörig) eller ett tillfälligt fel (till exempel ett nätverksproblem).

 2. Ett serverfel (till exempel ogiltiga autentiseringsuppgifter) eller postlådefel (till exempel ogiltiga autentiseringsuppgifter för postlåda).

Dynamics 365 besvarar felet på följande sätt:

 • För permanenta fel för server eller postlåda inaktiveras postlådan så fort felet upptäcks.

 • För övergående fel för server eller postlåda provas leverans igen upp till 10 gånger med en lucka mellan försöken på 5 minuter. Om leveransen misslyckas efter 10 försök betraktas felet som permanent och postlådan inaktiveras.

Granska åtgärderna för felsökning i det här avsnittet och aktivera postlådan om problemet har lösts.

E-posttjänstkonfigurationer som inte stöds

Serversynkronisering stöder inte följande scenarier:

 • Blandning av Exchange/SMTP och POP3/Exchange.

 • Generering av mass-e-postmarknadsföringkampanjer.

 • Utökningsbarhetsscenarier som utökning av EWS/POP3/SMTP-protokoll och generering av anpassade e-postleverantörer.

 • Exchange Server 2003 och Exchange Server 2007.

 • Serversynkronisering i Dynamics 365 (online) eller i en Microsoft Dynamics 365-distribution (lokal) som är konfigurerad för FIPS 140-2-kompatibilitet kräver en POP3/SMTP-e-postserver som också är FIPS 140-2-kompatibel. Vissa e-postservrar är inte FIPS 140-2-kompatibla, till exempel MSN, Outlook.com och Windows Live Mail.

För de flesta situationer som inte stöds av serversynkronisering kan du använda E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM.Mer information:Integrera (synkronisera) ditt e-postsystem med Microsoft Dynamics 365

Anteckning

Vi rekommenderar att du använder en blandad konfiguration av Outlook-synkronisering och serversynkronisering för avtalade tider, kontakter och uppgifter i samma organisation, eftersom det kan leda till att uppdaterade Dynamics 365-data inte synkroniseras till alla deltagare.

Post för avtalad tid skapas inte i Dynamics 365 vid spårning av en inbjuden person (365)

Föreställ dig följande scenario med spårning av en händelse i Dynamics 365:

 1. En evenemangsorganisatör använder Outlook som synkroniseringsmetod.

 2. En händelse när en inbjuden använder serversynkronisering som synkroniseringsmetod.

 3. I Dynamics 365 för Outlook skapar arrangören en avtalad tid och skickar en inbjudan till den som är inbjuden.

 4. I Dynamics 365 för Outlook spårar den inbjudna den avtalade tiden.

 5. Den inbjudna loggar in på Dynamics 365 och navigerar till Marknadsföring > Aktiviteter > Avtalade tider > Mina avtalade tider

Resultat: den avtalade tiden skapas i Dynamics 365 för honom eller henne.

Detta är ett känt problem som det inte finns stöd för. Om organisatören är någon utanför Dynamics 365-organisationen kan en Dynamics 365-användare som är inbjuden fortfarande spåra den avtalade tiden och låta posten skapas i Dynamics 365.

Statusfält som inte finns i Dynamics 365 för Outlook

Föreställ dig följande scenario:

 1. I Dynamics 365 för Outlook, klicka på Arkiv > Dynamics 365 > Synkronisera > Granska synkroniseringsinställningar.

 2. Välj fliken Synkroniseringsfält och entiteten Kontakt.

Resultat: det finns inget Kategori: [Dynamics 365] inaktiv-fält i Outlook/Exchange och inget Orsak till Status: inaktiv-fält i Dynamics 365.

Detta är ett känt problem som det inte finns stöd för.

Avtalade tider och aktiviteter för tjänster synkroniseras inte från Outlook till Dynamics 365.

Ändringar i avtalade tider och aktiviteter för tjänster i Dynamics 365 uppdateras i Dynamics 365 för Outlook när du synkroniserar, men omvänt gäller inte. När du gör ändringar i avtalade tider eller aktiviteter för tjänster i Dynamics 365 för Outlook, synkroniseras inte ändringarna till Dynamics 365. Avtalade tider för tjänster planeras av en agent och behöver ledig/upptagen-information för resurser som endast är tillgängliga i Dynamics 365.

Tänk på Exchange Onlines gränser för att skicka och ta emot

För Enterprise-kunder med stort e-postflöde, kontrollera att du inte närmar dig Exchange Onlines gränser för att ta emot och skicka. Se Gränser för Exchange Online

Se även

Metodtips för serversynkronisering
{Dold pärla}Förstå Prestandainstrumentpanelen för serversynkronisering
Felsökning och saker du bör veta om Microsoft Dynamics 365 för Outlook
Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright