Webbprogramkrav för Microsoft Dynamics 365

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Anteckning

Informationen som ges här är för versioner av Dynamics 365 innan Dynamics 365 (online) version 9.0. För den senaste dokumentationen, se Webbprogramkrav.

Det här avsnittet innehåller en lista över maskinvaru- och programvarukrav för Dynamics 365 (lokalt) och Microsoft Dynamics 365 (online) webb- och klientprogram för mobila enheter.

I det här ämnet

Maskinvarukrav för webbprogrammet Microsoft Dynamics 365

Versioner som stöds av Internet Explorer och Microsoft Edge

Icke-Internet Explorer-webbläsare som stöds

Versioner som stöds av Microsoft Office

Skriva ut rapporter

Maskinvarukrav för webbprogrammet Microsoft Dynamics 365

I följande tabell visas de lägsta och rekommenderade maskinvarukraven för webbprogrammet Microsoft Dynamics 365.

Komponent

Lägsta

Rekommenderas

Processor

x86- eller x64-bitars 1,9 GHz (gigahertz) eller snabbare dubbelkärnig processor med SSE2-instruktionsuppsättning

3,3 gigahertz (GHz) eller snabbare 64-bitars dubbelkärnig processor med SSE2-instruktionsuppsättning

Minne

2 GB RAM-minne

4 GB RAM-minne eller mer

Visa

Super-VGA med en upplösning på 1024 x 768

Super-VGA med en upplösning på 1024 x 768

Om du kör Microsoft Dynamics 365 på en dator som inte uppfyller de rekommenderade kraven kan det resultera i bristande prestanda. Dessutom kan en tillfredsställande prestanda skapas med system som använder en annan maskinvarukonfiguration än de som publiceras här, till exempel ett system med en modern fyrkärnig processor, lägre klockhastighet och mer RAM-minne.

Nätverkskrav

Microsoft Dynamics 365 fungerar bäst i nätverk som innehåller följande element:

 • Större än 50 kbit/s bandbredd (400 kbps)

 • Svarstid under 150 ms

Observera att dessa värden är rekommendationer och inte garanterar tillfredsställande prestanda. De rekommenderade värdena baseras på system som använder "out-of-the box"-formulär som inte har anpassats. Om du anpassar ”out-of-the box”-formulär bör du testa formulärsvaret för att förstå bandbreddsbehovet.Mer information:Verifiera nätverkets kapacitet och genomströmning för Dynamics CRM-klienter

Nätverkskrav när du använder upplevelsen i det interaktiva tjänstnavet i Microsoft Dynamics 365.

Upplevelsen i det interaktiva tjänstnavet i Microsoft Dynamics 365 fungerar bäst i nätverk som innehåller följande element:

 • Större bandbredd än 1 Megabit per sekund (125 kbit per sek./125 kB per sek.)

 • Svarstid under 150 ms

Observera att föreslagna nätverkskrav inkluderar nedladdningen av de metadata som behövs för första körningen eller nyligen publicerade anpassningar.Microsoft Dynamics 365-navet för interaktiva tjänster kräver vanligtvis mer bandbredd när metadata måste hämtas. Dessa värden är rekommendationer och garanterar inte tillfredsställande prestanda. Värdena baseras på system som använder "out-of-the box"-formulär som inte har anpassats. Om du anpassar ”out-of-the box”-formulär bör du testa formulärsvaret för att förstå bandbreddsbehovet.

Versioner som stöds av Internet Explorer och Microsoft Edge

I följande tabell beskrivs de Windows och Internet Explorer eller Microsoft Edge -versioner som stöds för användning med Microsoft Dynamics 365-webbprogramet.

Windows version

Internet Explorer 10

Internet Explorer 11

Microsoft Edge

Windows 10

Stöds inte1

Stöds

Stöds

Windows 8.1

Stöds inte1

Stöds

Stöds inte

Windows 8

Stöds

Stöds inte1

Stöds inte

Windows 7

Stöds

Stöds

Stöds inte

1 Den här versionen av Windows stöder inte versionen av Internet Explorer.Mer information:Internet Explorer 11 – vanliga frågor och svar för IT-proffs

Viktigt

Även om du använder Internet Explorer 8 , Internet Explorer 9, eller en Internet Explorer och Windows-kombination som inte stöds i den tidigare tabellen rekommenderas inte dessa webbläsare och kan inte användas med den här versionen av Microsoft Dynamics 365.

Med hjälp av plugin-program eller andra tillägg från tredje part i din webbläsare kan inläsningstiden ökas på sidor med listor med data.

Icke-Internet Explorer-webbläsare som stöds

Webbprogrammet Microsoft Dynamics 365 kan köras i någon av följande webbläsare som körs med angivna operativsystem:

 • Mozilla Firefox (den senaste offentliga versionen) körs på Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7

 • Google Chrome

  • Google Chrome (den senaste släppta versionen) som körs på Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Google Nexus-surfplatta

  • Google Chrome (den senaste offentliga versionen) som körs på Mac OS X 10.8 (Mountain Lion), 10.9 (Mavericks) eller 10.10 (Yosemite)

 • Apple Safari (den senaste offentliga versionen) som körs på Mac OS X 10.8 (Mountain Lion), 10.9 (Mavericks), 10.10 (Yosemite), eller Apple iPad

Besök programvarutillverkarens webbplats om du vill hitta den senaste versionen för dessa webbläsare.

Viktigt

 • Med hjälp av plugin-program eller andra tillägg från tredje part i din webbläsare kan inläsningstiden ökas på sidor med listor med data.

 • Mozilla FirefoxESR-versioner (Extended Support Release) stöds inte.

Versioner som stöds av Microsoft Office

För att använda Microsoft Dynamics 365 med Microsoft Office-integrationsfunktioner, till exempel exportera till Excel och koppla dokument, måste du ha någon av följande Microsoft Office-versioner på datorn som kör webbprogrammet Microsoft Dynamics 365:

 • Microsoft Office 365

 • Microsoft Office 2016

 • Microsoft Office 2013

 • Microsoft Office 2010

Fullständig integrering med Office 365-funktionen med Microsoft Dynamics 365 (online) och Dynamics 365 (lokalt) kräver Office 365 Enterprise E3 eller senare. Samtal och konferenser med Skype för företag PSTN kräver Office 365 Enterprise E5. Övriga Office 365-alternativ stöds inte. Mer information om licenser och priser finns i Licensing and Pricing Guide.

Skriva ut rapporter

Kontrollen RapporteringstjänsterMicrosoft ActiveX krävs för att skriva ut rapporter. Om du försöker skriva ut en rapport men kontrollen inte är installerad, uppmanas du att installera den. Installationspaketet heter RSClientPrint.cab och finns på servern Microsoft SQL Server Reporting Services på <drive>:\Program files\Microsoft SQL Server\<MSSQL>\Reporting Services\ReportServer\bin.

Se även

Webbläsare och mobila enheter som stöds
64-bitarskonfigurationer som stöds för Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 system requirements and required technologies

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright