Copyright

 

Publicerat: december 2016

Det här dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Information och åsikter som uttrycks i dokumentet, bland annat URL och andra referenser till webbplatser på Internet, kan ändras utan föregående meddelande.

Vissa exempel som beskrivs häri ges endast som illustration och är påhittade. Eventuella likheter eller kopplingar är oavsiktliga och ska betraktas som tillfälligheter.

Det här dokumentet ger dig inga juridiska rättigheter till någon immateriell rättighet i någon Microsoft-produkt. Du får kopiera och använda det här dokumentet som referens för interna syften.

Videoklippen och e-böckerna är kanske endast tillgängliga på engelska. Om du klickar på länkarna kan du bli vidarebefordrad till en webbplats i USA med innehåll på engelska.

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt.

Microsoft, Active Directory, Azure, Bing, Cortana, Delve, Dynamics, Excel, Hyper-V, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Microsoft Edge, Microsoft Intune, MSDN, Office 365, OneDrive, OneNote, Outlook, Power BI, PowerPoint, PowerShell, PowerApps, SharePoint, Skype, SQL Server, Visual Studio, Windows, Windows PowerShell och Windows Server är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.