Modulen Microsoft Security Best Practices: Program och tjänster

Program och tjänster kör de affärsprocesser som skapar värde för organisationen och kräver ofta säkerhetsgarantier för konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för att minska risken.

Följande videor innehåller vägledning om program och tjänster. Du kan också ladda ned De PowerPoint-bilder som är associerade med dessa videor.

Del 1:

Del 2:

Nästa steg

Ytterligare säkerhetsvägledning från Microsoft finns i Microsofts säkerhetsdokumentation.