Modulen Metodtips för Microsoft-säkerhet: Informationsskydd och lagring

Immateriell egendom som är värdefull för organisationen (eller dess kunder/komponenter) kräver ett säkerhetsskydd som är lämpligt för dess värde.

Mer information finns i avsnitten lagring, data och kryptering och funktioner .

Följande videor ger vägledning om informationsskydd och lagring. Du kan också ladda ned De PowerPoint-bilder som är associerade med dessa videor.

Mer information om informationsskyddsfunktioner i Microsoft 365- och SQL-databaser finns i CISO Workshop Module 5: Information Protection and Information Protection and storage capabilities (CISO Workshop Module 5: Information Protection och informationsskydd och lagringsfunktioner).

Del 1: Introduktion (13:39)

Del 2: Metodtips för lagring och kryptering (03:30)

Nästa steg

Ytterligare säkerhetsvägledning från Microsoft finns i Microsofts säkerhetsdokumentation.