Kalkylblad för förlopps- och rollspårning

Det här avsnittet innehåller spårning av kalkylblad som hjälper dig att spåra status för beslut och roller.

Dessa kan användas av en organisation för att spåra status för Microsofts rekommendationer.

Spåra kalkylblad

Spårningskalkylbladet hjälper till med att spåra status för beslut, principer och implementering.

Thumb image of decision worksheet

Excel

Kalkylblad för spårning av molnroller

Kalkylbladet för spårning av molnroller hjälper till med att utse de parter som ansvarar för specifika funktioner i Azure.

Thumb image of cloud role tracking worksheet

PDF | Powerpoint

Nästa steg

Ytterligare säkerhetsvägledning från Microsoft finns i Microsofts säkerhetsdokumentation.