Distributionsmeddelande i juni 2020 – Microsoft Trusted Root Program

Tisdagen den 30 juni 2020 släpper Microsoft en planerad uppdatering till Microsoft Trusted Root Certificate Program.

Den här versionen tar bort följande rotutskrift (CA \ Rotcertifikat \ SHA-1 Thumbprint):

 1. DocuSign (OpenTrust/Keynectis) \ OpenTrust Root CA G1 \ 7991E834F7E2EEDD08950152E9552D14E958D57E

Den här versionen följer inte efter följande rötter:

 1. EDICOM \ EDICOM \ E0B4322EB2F6A568B654538448184A5036874384
 2. Japan Local Authority Information Systems (J-LIS) \ Application CA G4 Root \ 21DACE4C2C34E66468EE06314DB055A0A89D4C1D

Den här versionen förser inte kodsignerings-EKU för följande rötter:

 1. AS Sertifitseerimiskeskuse (SK) \ Estniska Certification Centre Root CA \ C9A8B9E755805E58E35377A725EBAFC37B27CCD7
 2. Byte Computer S.A. \ BYTE Root Certification Authority 001 \ 3F0FEB17A7EF5804CFD90A77B7BB021EA69C6418
 3. Certicáific S.A. \ AC Raíz Certicáific S.A. \ 5463283B6793FF55277CEDE39098E80422F912F7
 4. Disig a.s. \ CA Disig Root R2 \ B561EBEAA4DEE4254B691A98A55747C234C7D971
 5. D-TRUST \ D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009 \ 58E8ABB0361533FB80F79B1B6D29D3FF8D5F00F0
 6. D-TRUST \ D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009 \ 96C91B0B95B4109842FAD0D82279FE60FAB91683
 7. Google Trust Services (GTS) \ Google Trust Services - GlobalSign ECC Root CA - R4 \ 6969562E4080F424A1E7199F14BAF3EE58AB6ABB
 8. Google Trust Services (GTS) \ Google Trust Services - GlobalSign Root CA-R2 \ 75E0ABB6138512271C04F85FDDDE38E4B7242EFE
 9. Government of Australia \Australian Smtp Public Root CA \ A9CAFE9DFD67F4145AD397D0E2F3050D198DE6EE
 10. Myndigheter i Brasilien, Arkivo Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) \ Autoridade Certificúa da Raiz Brasil anime v1 - ICP-Brasil \ 705D2B4565C7047A540694A79AF7ABB842BDC161
 11. I.CA První Certifika?ní Autorita, A.S \ I.CA Root CA/RSA \ 9B0959898154081BF6A90E9B9E58A4690C9BA104
 12. Red Abogacía \ ACA ROOT \ D496592B305707386CC5F3CDB259AE66D7661FCA
 13. Swiss BIT, Swiss Federal Office of Information Technology, Systems and Tutfärdare (FOITT) \ Swiss Government Root CA I \ A1585187156586CEF9C454E22AB15C58745607B4
 14. Taiwan-CA Inc. (TWCA) \ TWCA Root Certification Authority 1 \ CF9E876DD3EBFC422697A3B5A37AA076A9062348
 15. Koda Company (tidigare Smtp Det) \ Lock Class2 CA \ 37F76DE6077C90C5B13E931AB74110B4F2E49A27
 16. Atos \ Atos TrustedRoot 2011 \ 2BB1F53E550C1DC5F1D4E6B76A464B550602AC21

Den här versionen är intebefore OCSP-EKU för följande rötter:

 1. Atos \ Atos TrustedRoot 2011 \ 2BB1F53E550C1DC5F1D4E6B76A464B550602AC21
 2. Asseco Data Systems S.A. (tidigare Unizeto Certum) \ Certum \ 6252DC40F71143A22FDE9EF7348E064251B18118
 3. Buypass \ Buypass Class 2 Root CA \ 490A7574DE870A47FE58EEF6C76BEBC60B124099
 4. Buypass \ Buypass Class 3 Root CA \ DAFAF7FA6684EC068F1450BDC7C281A5BCA96457
 5. ComSign \ ComSign Global Root CA \ AE3B31BF8FD891079CF1DF34CBCE6E70D37FB5B0
 6. Consorci Administració Förvalta de Catalunya (Consorci AOC, CATCert) \ Agencia Katalanskaa de Certificacio (NIF Q-0801176-I) \ 28903A635B5280FAE6774C0B6DA7D6BAA64AF2E8
 7. DATEV eG \ CA DATEV STD 03 \ 27EED22AFD58A2C64A855E3680AF898BF36CE503
 8. DATEV eG \ CA DATEV BT 02 \ 39410BC2303748066069A72A664DE4C743481296
 9. DATEV eG \ CA DATEV BT 03 \ 3DB66DFEBEB6712889E7C098B32805896B6218CC
 10. DATEV eG \ CA DATEV INT 03 \ 924AEA47F73CB690565E552CFCC6E8D63EEE4242
 11. DATEV eG \ CA DATEV INT 02 \ 93F7F48B1261943F6A78210C52E626DFBFBBE260
 12. DATEV eG \ CA DATEV STD 02 \ AB9D58C03F54B1DAE3F7C2D4C6C1EC3694559C37
 13. Netrust \ Netrust Root CA 2 \ 0AB5C3CD7448B86D711E77A549838B87CE525F7F
 14. QuoVadis \QuoVadis root CA 2 G3 \ 093C61F38B8BDC7D55DF7538020500E125F5C836
 15. QuoVadis \ QuoVadis Root CA 1 G3 \ 1B8EEA5796291AC939EAB80A811A7373C0937967
 16. QuoVadis \ QuoVadis Root CA 3 \ 1F4914F7D874951DDDAE02C0BEFD3A2D82755185
 17. QuoVadis \QuoVadis root CA 3 G3 \ 4812BD923CA8C43906E7306D2796E6A4CF222E7D
 18. QuoVadis \QuoVadis Root CA 2 \ CA3AFBCF1240364B44B21620880483919937CF7
 19. U.S. Federal Public Key Infrastructure (US FPKI) \ U.S Government Common Policy \ 905F942FD9F28F679B378180FD4F846347F645C1
 20. Visa \ Visa Information Delivery Root CA \ 5A4D0E8B5FDCFDF64E7299A36C060DB222CA78E4
 21. Visa \Visa eCommerce root \70179B868C00A4FA609152223F9F3E32BDE00562

Obs!

 • Windows 10 kan vi sluta lita på rötter eller EKU:s med egenskaperna "NotBefore" eller "Disable", som båda gör att vi kan ta bort vissa funktioner i rotcertifikatet utan fullständig borttagning. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner än Windows 10. Tidigare versioner av Windows påverkas inte av den här ändringen.
 • Datumen NotBefore och Disable anges för den första dagen i utgivningsmånaden. Det innebär att alla certifikat som utfärdats efter den 1 april kommer att påverkas.
 • Uppdateringspaketet kommer att vara tillgängligt för nedladdning och testning på: https://aka.ms/CTLDownload
 • Signaturer i listorna med betrodda certifikat (CTLs) för Microsoft Trusted Root Program har ändrats från dubbla signerade (SHA-1/SHA-2) till endast SHA-2. Ingen åtgärd krävs av kunden. Mer information finns på: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus