Distributionsmeddelande i oktober 2020 – Microsoft Trusted Root Program

Torsdagen den 27 oktober 2020 släpper Microsoft en uppdatering till Microsoft Trusted Root Certificate Program.

Den här versionen kräver inte serverautentisering till följande rötter (CA \ Rotcertifikat \ SHA-1 Thumbprint):

  1. DATEV eG \ CA DATEV BT 02 \ 39410BC2303748066069A72A664DE4C743481296
  2. DATEV eG \ CA DATEV INT 02 \ 93F7F48B1261943F6A78210C52E626DFBFBBE260
  3. DATEV eG \ CA DATEV STD 02 \ AB9D58C03F54B1DAE3F7C2D4C6C1EC3694559C37

Obs!

  • Som en del av den här versionen uppdaterade Microsoft även tidsstämpeln Opålitliga CTL och sekvensnumret. Inga ändringar har gjorts i innehållet i CTL som inte är betrodd, men detta gör att systemet laddar ned/uppdaterar CTL som inte är betrodd. Det här är en normal uppdatering som ibland görs när Betrodd rot CTL uppdateras.
  • Uppdateringspaketet kommer att vara tillgängligt för nedladdning och testning på: https://aka.ms/CTLDownload
  • Signaturer i listorna med betrodda certifikat (CTLs) för Microsoft Trusted Root Program har ändrats från dubbla signerade (SHA-1/SHA-2) till endast SHA-2. Ingen åtgärd krävs av kunden. Mer information finns på: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus