Distributionsmeddelande september 2020 för Microsofts betrodda rotprogram

Torsdagen den 3 september 2020 släpper Microsoft en uppdatering av Microsofts program för betrodda rotcertifikat.

Den här versionen lägger till IP-säkerhets-IKE EKU till följande rötter (CA \ Rotcertifikat \ SHA-1 Tumavtryck):

 1. Austrian Society for Data Protection (Arge Daten) (GlobalTrust) \ GLOBALTRUST \ 342CD9D3062DA48C346965297F081EBC2EF68FDC
 2. China Financial Certification Authority (CFCA) \ CFCA EV ROOT \ E2B8294B5584AB6B58C290466CAC3FB8398F8483
 3. Chunghwa Telecom \ Chunghwa Telecom Co., Ltd. - ePKI Root Certification Authority \ 67650DF17E8E7E5B8240A4F4564BCFE23D69C6F0
 4. Entrust \ AffirmTrust Premium \ D8A6332CE0036FB185F6634F7D6A066526322827
 5. Entrust \ AffirmTrust Commercial \ F9B5B632455F9CBEEC575F80DCE96E2CC7B278B7
 6. Entrust \ Entrust Root Certification Authority \ B31EB1B740E36C8402DADC37D44DF5D4674952F9
 7. Entrust \ AffirmTrust Premium ECC \ B8236B002F1D16865301556C11A437CAEBFFC3BB
 8. Entrust \ Entrust.net Certification Authority (2048) \ 503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431
 9. Entrust \ Entrust Root Certification Authority – G2 \ 8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4
 10. Entrust \ AffirmTrust Networking \ 293621028B20ED02F566C532D1D6ED909F45002F
 11. Izenpe S.A. \ Izenpe.com \ 30779E9315022E94856A3FF8BCF815B082F9AEFD

Anteckning

 • Som en del av den här versionen uppdaterade Microsoft även tidsstämpeln och sekvensnumret för Opålitlig ctl. Inga ändringar har gjorts i innehållet i den ej betrodda listan över betrodda betrodda certifikat, men detta gör att systemet laddar ned/uppdaterar den ej betrodda listan över betrodda certifikat. Det här är en normal uppdatering som ibland görs när den betrodda rot-CTL:en uppdateras.
 • Uppdateringspaketet kommer att vara tillgängligt för nedladdning och testning på: https://aka.ms/CTLDownload
 • Signaturer på listan över betrodda certifikat (CTL) för Microsofts betrodda rotprogram har ändrats från dubbelsignerade (SHA-1/SHA-2) till endast SHA-2. Ingen kundåtgärd krävs. Mer information finns på: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus