Distributionsmeddelande i februari 2021 – Microsoft Trusted Root Program

På tisdag den 23 februari 2021 släpper Microsoft en uppdatering till Microsoft Trusted Root Certificate Program.

Den här versionen tar bort följande rötter (CA \ Rotcertifikat \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Microsoft Corporation \ Microsoft EV RSA Root Certificate Authority 2017 \ ADA06E72393CCBE873648CF122A91C35EF4C984D
 2. Microsoft Corporation \ Microsoft EV ECC Root Certificate Authority 2017 \ DE1AF143FFA160CF5FA86ABFE577291633DC264DA12C863C5738BEA4AFBB2CDB
 3. Cybertrust Japan \ Cybertrust Japan / JCSI Japan Certification Services, Inc. SecureSign RootCA2 \ 00EA522C8A9C06AA3ECCE0B4FA6CDC21D92E8099

Den här versionen följer inte efter följande rötter:

 1. A-Trust \ A-Trust-Root-07 [1B1815] \ 1B1815AF925D140EFC5AF9A1AA55EEBB4FFBC561
 2. Digicert \ GeoTrust Primary Certification Authority - G3 \ 039EEDB80BE7A03C6953893B20D2D9323A4C2AFD
 3. Digicert \ VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 \ 132D0D45534B6997CDB2D5C339E25576609B5CC6
 4. Digicert \ VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 \ 22D5D8DF8F0231D18DF79DB7CF8A2D64C93F6C3A
 5. Digicert \Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 \ 26A16C235A2472229B23628025BC8097C88524A1
 6. Digicert \ GeoTrust Primary Certification Authority \ 323C118E1BF7B8B65254E2E2100DD6029037F096
 7. Digicert \ GeoTrust Universal CA 2 \ 379A197B418545350CA60369F33C2EAF474F2079
 8. Digicert \ VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 \ 4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5
 9. Digicert \Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 \ 58D52DB93301A4FD291A8C9645A08FEE7F529282
 10. Digicert \Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 \ 6724902E4801B02296401046B4B1672CA975FD2B
 11. Digicert \Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 \ 84F2E3DD83133EA91D19527F02D729BFC15FE667
 12. Digicert \ GeoTrust Primary Certification Authority – G2 \ 8D1784D537F3037DEC70FE578B519A99E610D7B0
 13. Digicert \ thawte Primary Root CA \ 91C6D6EE3E8AC86384E548C299295C756C817B81
 14. Digicert \ thawte Primary Root CA - G2 \ AADBBC22238FC401A127BB38DDF41DDB089EF012
 15. Digicert \ Thawte Timestamping CA \ BE36A4562FB2EE05DBB3D32323ADF445084ED656
 16. Digicert \ GeoTrust Global CA \ DE28F4A4FFE5B92FA3C503D1A349A7F9962A8212
 17. Digicert \ GeoTrust Universal CA \ E621F3354379059A4B68309D8A2F74221587EC79
 18. Digicert \thawte Primary Root CA - G3 \ F18B538D1BE903B6A6F056435B171589CAF36BF2
 19. DocuSign (OpenTrust/Keynectis) \ CertPlus Class 2 Primary CA [742074] \ 74207441729CDD92EC7931D823108DC28192E2BB
 20. Inera AB (SITHS) \ Inera AB [585F78] \ 585F7875BEE7433EB079EAAB7D05BB0F7AF2BCCC
 21. Izenpe S.A \ Izenpe.com [30779E] \ 30779E9315022E94856A3FF8BCF815B082F9AEFD
 22. Korea Information Security Agency (KISA) \ KISA RootCA 1 [027268] \ 027268293E5F5D17AAA4B3C3E6361E1F92575EAA
 23. RootTrust \Trust Global Root 2 [1E0E56] \ 1E0E56190AD18B2598B20444FF668A0417995F3F

Den här versionen förser inte TLS-EK:er med följande rötter:

 1. Myndigheter i Brasilien, Arkivo Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) \ Autoridade Certificúa da Raiz Brasil anime v1 - ICP-Brasil [705D2B] \ 705D2B4565C7047A540694A79AF7ABB842BDC161
 2. Myndigheter i Brasilien, Arkivo Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) \ Autoridade Certificúa Raiz Brasilific v2 [A9822E] \ A9822E6C6933C63C148C2DCAA44A5CF1AAD2C42E
 3. Logius \ Sättat der Nederlanden Root CA – G3 \ D8EB6B41519259E0F3E78500C03DB68897C9EEFC

Den här versionen förser inte kodsignering av ESK:er till följande rötter:

 1. AC Camerfirma, S.A. \ COMMERCE ROOT - 2016 [2DE16A] \ 2DE16A5677BACA39E1D68C30DCB14ABE22A6179B
 2. Digicert \ VeriSign Universal Root Certification Authority \ 3679CA35668772304D30A5FB873B0FA77BB70D54
 3. Digicert \ Cybertrust Global Root [5F43E5] \ 5F43E5B1BFF8788CAC1CC7CA4A9AC6222BCC34C6
 4. Digicert \ VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 \ 61EF43D77FCAD46151BC98E0C35912AF9FEB6311
 5. Digicert \ DigiCert Global Root CA [912198] \ 912198EEF23DCAC40939312FEE97DD560BAE49B1
 6. Thailand National Root Certificate Authority (Electronic Transactions Development Agency) \ Thailand National Root Certification Authority - G1 [66F2DC] \ 66F2DCFB3F814DDEE9B3206F11DEFE1BFBDFE132

Den här versionen lägger till EV-kodsignering av OID till följande rötter:

 1. GlobalSign \ GlobalSign code signing root R45 \ 4EFC31460C619ECAE59C1BCE2C008036D94C84B8

Obs!

 • Som en del av den här versionen uppdaterade Microsoft även tidsstämpeln Opålitliga CTL och sekvensnumret. Inga ändringar har gjorts i innehållet i CTL som inte är betrodd, men detta gör att systemet laddar ned/uppdaterar CTL som inte är betrodd. Det här är en normal uppdatering som ibland görs när Betrodd rot CTL uppdateras.
 • Uppdateringspaketet kommer att vara tillgängligt för nedladdning och testning på: https://aka.ms/CTLDownload
 • Signaturer i listorna med betrodda certifikat (CTLs) för Microsoft Trusted Root Program har ändrats från dubbla signerade (SHA-1/SHA-2) till endast SHA-2. Ingen åtgärd krävs av kunden. Mer information finns på: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus