Distributionsmeddelande oktober 2021 – Microsofts betrodda rotprogram

Tisdagen den 26 oktober 2021 släppte Microsoft en uppdatering av Microsoft Trusted Root Certificate Program.

Den här versionen lägger till följande rötter (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Tumavtryck):

  1. Finlands regering, Befolkningsregistercentraler (Vaestorekisterikeskus, VRK) \ DVV Gov. Rotcertifikatutfärdare – G3 RSA \ EAF83D8427897576CDD1B30957773E5F74B9B7CC
  2. Finlands regering, Befolkningsregistercentraler (Vaestorekisterikeskus, VRK) \ DVV Gov. Rot-CA – G3 ECC \ B2142AA969EB0DDB5CE9024684CD850B69E418E5

Den här versionen kommer inteför EKU:n för kodsignering för följande rötter (CA \ Rotcertifikat \ SHA-1 Tumavtryck):

  1. SECOM Trust Systems CO. LTD. \ Säkerhetskommunikation ECC RootCA1 \ B80E26A9BFD2B23BC0EF46C9BAC7BBF61D0D4141

Den här versionen kommer inteför EKU:n för serverautentisering för följande rötter (CA \ Rotcertifikat \ SHA-1 Tumavtryck):

  1. Röd Abogacia \ ACA ROOT \ D496592B305707386CC5F3CDB259AE66D7661FCA

Anteckning

  • Som en del av den här versionen uppdaterade Microsoft även tidsstämpeln och sekvensnumret för Opålitlig ctl. Inga ändringar har gjorts i innehållet i den ej betrodda listan över betrodda betrodda certifikat, men detta gör att systemet laddar ned/uppdaterar den ej betrodda listan över betrodda certifikat. Det här är en normal uppdatering som ibland görs när den betrodda rot-CTL:en uppdateras.
  • Uppdateringspaketet kommer att vara tillgängligt för nedladdning och testning på: https://aka.ms/CTLDownload
  • Signaturer på listan över betrodda certifikat (CTL) för Microsofts betrodda rotprogram har ändrats från dubbelsignerade (SHA-1/SHA-2) till endast SHA-2. Ingen kundåtgärd krävs. Mer information finns på: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus