Integrera med Nolltillit lösningar

Nolltillit är en säkerhetsstrategi som anpassar sig till den moderna miljöns komplexitet, omfattar den mobila arbetsstyrkan och skyddar människor, enheter, program och data var de än befinner sig.

Processen för att implementera Nolltillit kommer att vara distinkt för varje organisation beroende på deras behov och befintliga infrastruktur. Därför stöder vi teknikpartnerintegreringar som hjälper till att uppfylla våra kunders unika behov.

Integreringsvägledningen i det här avsnittet ordnas efter Nolltillit teknikområden. Den här vägledningen är avsedd för programvaruleverantörer och teknikpartner som vill förbättra sina säkerhetslösningar och nå nya kunder genom att integrera med Microsoft-produkter.

Diagram of elements of visibility, automation, and orchestration in Zero Trust.