"Redigeringsdokument kräver ett Microsoft SharePoint Foundation-kompatibelt program och en webbläsare" när du öppnar dokument från SharePoint

Den här artikeln är skriven av Rath, Support Escalation Engineer.

Symptom

Anta att du har Klicka-och-kör-versionen av Office 365 och Microsoft Application Virtualization (App-V) 5 Service Pack 2 (SP2) installerade på samma dator. När du försöker öppna dokument från SharePoint med hjälp av Office-program får du följande felmeddelande:

För Redigeringsdokument krävs ett Microsoft SharePoint Foundation-kompatibelt program och en webbläsare.

Orsak

Du kan komma runt det här problemet genom iexplore.exe processen från registernyckeln ProcessesUsingVirtualComponents på följande plats:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Client\Virtualization

Det finns sidoeffekter för den här lösningen, enligt följande:

Registernyckeln som aktiverar eller inaktiverar detta är EnableDynamicVirtualization. De processer som har angetts för den här funktionen visas dessutom i registernyckeln ProcessesUsingVirtualComponents som finns i samma nyckel. Som standard visasExplorer.exe och Internet Explorer där.

Dynamisk virtualisering har en begränsad interaktion utformad för funktioner som introduceras i App-V SP 2.

Det leder till en viktig sats: Bara för att programmet har fastnat betyder det inte alltid att det körs virtualiserat om det visas som en process under registernyckeln ProcessesUsingVirtualComponents. Detta görs på trådnivå. När ett ActiveX OCX eller ett DLL-program som implementerar ett gränssnittstillägg läses in från en intern process eller en process från ett annat virtuellt program genererar App-V ytterligare en virtuell miljö på begäran genom att länka paketet som innehåller OCX eller DLL till processen. Sedan aktiveras dynamisk virtualisering för just den tråden. När tråden avslutas inaktiveras dynamisk virtualisering. Om den samma tråden med dynamisk virtualisering tar upp en annan tråd, så kommer även den tråden att virtualiseras.

Anteckning

När du stänger av den dynamiska virtualiseringen och tar bort de körbara sökvägarna från föregående konfiguration förlorar du de funktioner som beskrivs ovan.

Mer information

Om du behöver App-V för att fungera i Internet Explorer kan du t.ex. ha egna internet Explorer-tillägg som kräver App-V, kontakta Microsofts tekniska support och få hjälp från Office-supportteamet.