PowerPivot-konfigurationsverktyget visar felmeddelandet "Användaren är inte servergruppsadministratör"

Den här artikeln är skriven av Zakir Haveliwala, Senior Support Escalation Engineer.

Symptom

När du kör PowerPivot-konfigurationsverktyget på en SharePoint-programserver som kör PowerPivot för SharePoint kan följande felmeddelande visas:

dialogrutan Systemverifiering

Orsak

Användaren måste vara både servergruppsadministratör och webbplatssamlingsadministratör på SharePoint Central Administration-webbplatsen. Felet kan uppstå om användaren inte har tilldelats någon av dessa grupper.

Lösning

Lös problemet genom att lägga till användaren som både servergruppsadministratör och webbplatssamlingsadministratör.

Lägga till användaren som servergruppsadministratör

Gå till SharePoint Central Administration > Security Hantera gruppen > servergruppsadministratörer. På sidan Personer Groups-Farm administratörer väljer du Nya Lägg > till användare, skriver in användaren och klickar sedan på Dela.

dialogrutan Systemverifiering

Lägga till användaren som administratör för en webbplatssamling

Gå till Central administration av SharePoint, klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger och välj webbplatsinställningar. Gå sedan till Användare och behörigheter > Webbplatssamlingens administratörer, skriv in användaren och klicka sedan på OK.

dialogrutan Systemverifiering