Felet "Ogiltig URL" när du klickar på en framhävd SharePoint Online-länk som använder file://-protokollet

Problem

Tänk dig följande situation:

  • På en SharePoint Online-webbplats har du en lista med framhävda länkar.
  • I listan Framhävda länkar skapar du en länk till en lokal fil som använder file:// länkprotokoll.

Men när du visar listan Framhävda länkar i panelvyn och sedan klickar på länken som du har skapat får du följande felmeddelande:

Ogiltig URL

Lösning

Det här är det förväntade beteendet i SharePoint Online. Det här problemet uppstår eftersom file://-protokollet inte stöds för lokala filer i listan Framhävda länkar. De http:// och https:// stöds i listan Framhävda länkar i SharePoint Online.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.