Stöd för sortering i SQL Server för SharePoint-databaser och TempDB

Ursprungligt KB-nummer:   2008668

Stöd för sortering i SQL Server

Följande artikel handlar om SQL Server-sortering för SharePoint-databaser

Förbereda databasservrarna (Windows SharePoint Services)

SQL Server-sortering måste vara konfigurerad för fallkänslig. SORTERING i SQL Server-databasen måste vara konfigurerad för fallkänslig, accentkänslig, Kana-känslig och breddkänslig. Detta är för att säkerställa att filnamnet är unikt och konsekvent med Windows-operativsystemet.

Vi stöder dock inte att ändra standard collation () för SharePoint-databaser till andra sorteringar Latin1_General_CI_AS_KS_WS (CI, AS, KS, WS).

Vi stöder alla CI-sorteringar för SQL Server-instansen (för huvud- och tempdb-databaser). Vi rekommenderar dock att Latin1_General_CI_AS_KS_WS du använder standardin collation (huvud- och tempdb-databaser).