Stöd för ändringar som gjorts av verktyg från tredje part i SharePoint Online

Sammanfattning

Microsoft stöder inte direkt problem som orsakas av användning av verktyg från tredje part i Microsoft SharePoint Online. Ett tredjepartsverktyg kan vara en automatisk metod som är avsedd att importera, uppdatera eller exportera data, användarkonton, metadata eller innehåll.

När du använder verktyg från tredje part ligger den tredje partens ansvar endast på den verktygsleverantör som har stöd för problem som rör skapande, hantering eller drift av en SharePoint-funktion.

Om du har problem med SharePoint Online som orsakas av att du använder verktyg från tredje part måste du kontakta tredjepartsverktyget direkt för support innan Microsoft kan ge ytterligare support.

Mer information

Om tredjepartsverktyget, efter en noggrann analys, anser att problemet orsakas av SharePoint, kan de kontakta Microsofts support för din räkning och ge en sammanfattning av resultaten och en förklaring av varför de anser att ansvaret för att lösa problemet tillhör Microsoft.

Microsoft Support kommer att undersöka problemet fullt ut när vi kontaktas av tredjepartsleverantören. Om problemet är relaterat till användning av tredjepartsverktyget meddelar Microsoft verktygsleverantören att de ansvarar för att lösa problemet. Om problemet avgörs vara orelaterat till användningen av tredjepartsverktyget arbetar Microsoft direkt med dig för att lösa problemet.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.