En användares visningsnamn är felaktigt på ett företags SharePoint Min webbplats-sida

Symptom

Anteckning

Även om den här artikeln kan gälla för många olika implementeringar av Microsoft SharePoint är den särskilt tillämplig i en dedikerad distribution av Microsoft Business Productivity Online Suite.

Som webbplatsadministratör för företagets Min webbplats-sida i Microsoft SharePoint Server 2010 upptäcker du att en användares namn visas felaktigt på företagets Min webbplats-sida.

Orsak

Synkroniseringstjänsten för användarprofil synkroniserar inte den här användaren från Min webbplats-roten.

Lösning

Flagga användaren tillfälligt som aktiv i Min webbplats-roten för att tvinga den aktuella användarens profil att synkronisera från Min webbplats-roten. Gör så här:

  1. Gå till Rot för Min webbplats.

  2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsbehörigheter.

  3. Klicka på Bevilja behörigheter och ge sedan behörigheten Delta till den aktuella användaren.

    Obs! Se till att du klickar för att avmarkera kryssrutan Skicka välkomstmeddelande via e-post till nya användare.

  4. Vänta två timmar på att två cykler av profilsynkroniseringen körs.

    Obs! Användarens visningsnamn har uppdaterats på sidan Profil.

  5. Ta bort behörigheterna Delta för den här användaren.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.