Felmeddelandet "En annan version av det här programmet är redan installerad med samma versionsnummer" visas när du försöker uppdatera en SharePoint-app

Problem

När du försöker uppdatera en Microsoft SharePoint-app som du utvecklar med hjälp av Microsoft Visual Studio visas följande felmeddelande:

En annan version av det här programmet är redan installerad med samma versionsnummer.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att använda ett senare versionsnummer i appelementet i Appmanifest.xml filen.

Mer information finns i Uppdatera SharePoint-tillägg.

Mer information

Det här felet kan uppstå om du inte manuellt uppdaterar appversionsnumret i appmanifestfilen (Appmanifest.xml).

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.