Felmeddelandet "Det gick inte att ansluta till katalogservern för det här programmet" visas när du klickar på en gästlänk till ett SharePoint Online-objekt

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du publicerar en app i en Microsoft SharePoint-programkatalog.
  • Ett objekt (till exempel ett Excel-kalkylblad) som använder programmet delas till gästanvändare genom dess URL-adress.
  • När du konfigurerade delning avmarkerade du kryssrutan Kräv inloggning.
  • Mottagaren av det delade objektet klickar på gästlänken för att öppna den delade resursen.

I det här scenariot får användaren följande felmeddelande:

Appfel Det gick inte att ansluta till katalogservern för det här programmet.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att publicera appen på Office Store. Du kan också ange ett konto i organisationen som användaren kan komma åt innehållet från.

Mer information

Det här felet inträffar eftersom gästanvändaren har åtkomst till innehållet som använder programmet, men han eller hon har inte åtkomst till programkatalogen.

Mer information om program för Office och SharePoint finns i Komma igång med Utveckling av Office.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.