Felet "Access Services-rapporter är inte aktiverade" visas när du kör en rapport i en Access 2010-webbdatabas

Problem

När du försöker köra en rapport i en Microsoft Access 2010-webbdatabas visas följande felmeddelande:

Access Services-rapporter är inte aktiverade. Om du vill visa rapporten öppnar du rapporten i Access-klienten.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att skapa rapporter med hjälp av en klientinstallation av Microsoft Access genom att följa de här stegen:

  1. Bläddra till webbplatsen med Access 2010-databasen.
  2. Klicka på Alternativ högst upp på sidan i Access 2010-webbdatabasen och klicka sedan på Öppna i Access.
  3. Access 2010-webbdatabasen öppnas i en lokal kopia av Microsoft Access. Du kan skapa klientrapporter i den lokala kopian av Access 2010-webbdatabasen.

Mer information

Det här problemet uppstår eftersom SQL Server Reporting Services (SSRS) för närvarande inte är aktiverat för SharePoint Online. SSRS gör det möjligt att köra Access Services-rapporter.

Klientrapporterna finns i en .accdb-fil på den lokala klienten. På ett lokalt intranät kan du dela den mapp där .accdb-filen lagras så att flera användare kan visa rapporterna. Du kan också högerklicka på en klientrapport och exportera den till flera olika format för distribution.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.