Fel vid flyttad objekt när du ansluter till en SharePoint-webbplats med hjälp av SharePoint Designer 2013

Ursprungligt KB-nummer:   2758431

Symptom

När du försöker använda Microsoft SharePoint Designer 2013 för att ansluta till en SharePoint-webbplats visas följande felmeddelande:

Det gick inte att slutföra din begäran på servern. Om du vill ha mer specifik information klickar du på knappen "Detaljer".

När du klickar knappen Information visas följande felmeddelande:

Flyttad objekt

Objekt som flyttats hit

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom anonym autentisering för SharePoint-webbprogrammet som är värd för SharePoint-webbplatsen är inaktiverat i IIS (Internet Information Services).

WCF-körningen (Windows Communication Foundation) kräver att säkerhetsinställningarna för WCF-tjänsten matchar IIS-inställningarna. När anonym autentisering är inaktiverat i IIS kan WCF inte använda anonym bindning. WCF-körning ger därför ett undantag om det finns anonym bindning i WCF.

Webbprogram använder en anspråksbaserad autentiseringsmetod. Identiteten för webbprogramstrådar är därför formulärbaserade i stället för Windows-baserade. När en Windows-baserad användaridentitet inte används och WCF-bindningen inte är anonym längts ett felmeddelande om att Access nekas i WCF-körningen. Dessutom returneras en 302-felkod på inloggningssidan.

Lösning

Lös problemet genom att aktivera anonym autentisering för SharePoint-webbprogrammet i IIS.